fbpx
POBEDA KOMS-a: Usvojen Implementacioni plan Garancija za mlade

POBEDA KOMS-a: Usvojen Implementacioni plan Garancija za mlade

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije, 29.12.2023,  usvojen je Implementacioni plan Garancija za mlade. Krovna organizacija mladih Srbije učestvovala u svakom koraku izrade plana implementacije ovog programa, koji se već godinama primenjuje u zemljama članicama Evropske Unije u cilju smanjenja nezaposlenosti mladih. Srbija je na ovaj način postala jedna od zemalja van EU koje su prepoznale značaj  i započinju primenu ovog programa u 3 filijale Nacionalne službe za zapošljavanje: Sremskoj Mitrovici, Kruševcu i Nišu. Prethodnih dana su upravo u ova tri grada održani konsultativni sastanci sa partnerima kako bi se razradio plan primene navedenog programa. Kako bi program bio primenjen u potpunosti neophodno je da različiti akteri u ova tri grada aktivno sarađuju i budu uključeni u celokupan proces realizacije. KOMS je izuzetno ponosan što je baš u Nišu, na drugom dijalogu mladih sa premijerkom 2021. godine, pokrenuo temu stvaranja boljih prilika za zapošljivost mladih i od tog trenutka aktivno učestvovao u zagovaračkim, pripremnim, strateškim i implementacionim procesima zarad usvajanja Garancija za mlade. 

 

Šta su to Garancije za mlade? 

Garancije za mlade (Youth Guarantee) predstavljaju političku obavezu svih vlada država članica Evropske unije da obezbede svim mladim ljudima (do 30 godina) kvalitetnu ponudu za: 

  • zapošljavanje 
  • nastavak obrazovanja 
  • praksu ili 
  • obuku 

 

Prema KOMS-ovom Alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih za 2023. godinu, nezaposlenost je izdvojena kao jedan od najvećih problema mladih. Ukupan broj nezaposlenih mladih je 75.526, što predstavlja 18,43% od ukupnog broja nezaposlenih u Republici Srbiji. Dodatno je zabrinjavajuć podatak da 43,6% mladih uopšte ne zarađuje.  

Učešće mladih u radnoj snazi u Republici Srbiji veoma je nisko po evropskim standardima. Prema podacima Evrostata stopa NEET mladih (mladi koji nisu zaposleni, nisu u procesu obrazovanja, niti su na obuci) iznosila je u prvom kvartalu 2023. 14%. 

 

Implementacioni proces i benefiti 

KOMS-ov Alternativni izveštaj za 2023.godinu pokazao je da tranzicija od škole do prvog stabilnog i/ili zadovoljavajućeg posla u Republici Srbiji traje veoma dugo, skoro dve godine (23,4 meseca). Cilj pilot programa koji će se sprovoditi u 3 gorepomenute filijale Nacionalne službe za zapošljavanje jeste da olakša tranziciju mladih iz obrazovanja na tržište rada kroz intenzivnu podršku i saradnju različitih sektora, partnera i organizacija mladih.  

Pilotiranje programa će trajati od januara 2024. do kraja 2026. godine, s namerom da se Garancije za mlade prošire na nacionalni nivo odnosno celu teritoriju Republike Srbije.