fbpx
Održan konsultativni sastanak predstavnika mladih u Savetu za mlade Vlade RS  sa mladima iz različitih odbora institucija i organizacija

Održan konsultativni sastanak predstavnika mladih u Savetu za mlade Vlade RS sa mladima iz različitih odbora institucija i organizacija

Protekle nedelje je u organizaciji Fondacije BFPE za odgovorno društvo, Švedske fondacije i UNICEF-a je održan konsultativni sastanak mladih iz različitih organizacija i odbora institucija sa predstavnicima mladih u Nacionalnom Savetu za mlade Vlade Republike Srbije.

Nakon uvodnih reči Luke Milovanovića i predstavljanja svih učesnika, reč je dobila Milica Borjanić, programska menadžerka KOMS-a i članica Saveta za mlade. Ona je u kratkim crtama predstavila čime se to Nacionalni savet za mlade bavi i način na koji predstavnici mladih unutar Saveta diskutuju i sarađuju. Istakla je važnost dužine trajanja mandata jer „mnogi zagovarački procesi umeju da se oduže“. Kao neke od najznačajnijih rezultata Saveta za mlade navela je rad na izradi i dopuni Zakona za mlade, učešće u izradi prvog Zakona o radnim praksama. Pored Milice Borjanić, na sastanku su bili prisutni i druge članice i članovi Saveta za mlade: Jelena Dadić, Milica Lekić i Pavle Tepavac, koji su dodali da se mladi u Savetu oglašavaju i predlažu ad hoc teme u zavisnosti od trenutnih prilika i dešavanja u društvu.

Na red su došli predstavnici mladih iz različitih organizacija da predlože mehanizme za učešće mladih kao i da daju preporuke i iskažu koji bi to trebali da budu prioriteti omladinskih predstavnika u Savetu. Izdvojile su se 4 tematske oblasti u kojima bi u budućnosti omladinski predstavnici trebali da deluju: aktivno učešće mladih u razvoju obrazovnih programa, mladi u tehnološkoj revoluciji, mentalnoj zdravlje i tehnologije za zaštitu životne sredine i zeleno preduzetništvo.

Potom je usledila diskusija gde su članovi Saveta za mlade imali prilike da odgovore na predloge i da li su neke slične inicijative i procesi već pokrenuti, dok su mladi iz organizacija mogli da postave pitanja svojim predstavnicima.