fbpx
Nova publikacija “Analiza UN Agende Mladi. Mir. Bezbednost. u kontekstu Srbije” dostupna na koms.rs

Nova publikacija “Analiza UN Agende Mladi. Mir. Bezbednost. u kontekstu Srbije” dostupna na koms.rs

Agenda Mladi, mir i bezbednost (Youth, Peace and Security Agenda – u nastavku teksta YPS) ima za cilj da ukaže na to da održivi mir, na globalnom nivou, neće biti ostvaren ukoliko mlade žene i muškarci ne budu zastupljeni u političkom životu i ukoliko ne učestvuju u političkom dijalogu, procesu pomirenja, izgradnji mira i izgradnji države i ukoliko nemaju udeo u odlučivanju o sopstvenoj budućnosti. 

U tom kontekstu je istraživački tim KOMS-a razmatrao primenu 5 glavnih stubova Agende – Participacija, Zaštita, Prevencija, Partnerstvo i Reintegracija kroz desk analizu različitih dokumenata, poput Ustava Republike Srbije, zakone i podzakonske propise. Takođe, analizirao je planska dokumenta, odnosno, dokumenta javnih politika, u koje spadaju strategije, akcioni planovi, programi i koncepti politike. 

Sa jedne strane, istraživanje je namenjeno institucijama, kako bi prepoznale propuste u sprovođenju Agende i samim tim, probleme sa kojima se mladi suočavaju. Sa druge strane, analiza može poslužiti i organizacijama civilnog društva koje se bave položajem i problemima mladih, kako bi i same bolje razumele koncepciju Agende i uočile kakvo je trenutno stanje kada je reč o njenoj primeni u Republici Srbiji. 

Za svaku oblast pojedinačno, nakon predstavljenog istraživanja, autorski tim je ponudio set preporuka koje u fokusu imaju korake putem kojih bi se Agenda Mladi, mir i bezbednost mogla obuhvatnije sprovesti u našoj državi. 

Nalazi pokazuju da su u domenu normativnog okvira uspostavljeni temelji za implementaciju UN Agende Mladi, mir i bezbednost, kao i da značajan broj dokumenata javnih politika, u većoj ili manjoj meri, prepoznaje njene specifične ciljeve. Ipak, ukazano je i na to da postoji i veliki prostor za dalji rad na sprovođenju. Za tako nešto je neophodan sveobuhvatan pristup i uključivanje ne samo resornog Ministarstva turizma i omladine, već i ostalih institucija i relevantnih aktera. 

Agenda poziva države da prepoznaju mlade kao relevantne aktere koji mogu igrati ključnu ulogu u izgradnji mira i održanju bezbednosti. 

Istraživanje je sprovedeno u periodu od jula do septembra 2023. godine i uzelo je u obzir javne politike koje su u tom periodu bile na snazi u Republici Srbiji. Istraživački tim koji je učestvovao u izradi publikacije su činili Aleksandar Ivković, dr Boban Stojanović i Boris Kaličanin. 

  

Objavljivanje ove publikacije podržala je Vlada Švedske i Misija OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Gde su mladi u miru i bezbednosti“.