fbpx
Konsultacije sa mladima na temu UN Agende: Mladi, mir i bezbednost 

Konsultacije sa mladima na temu UN Agende: Mladi, mir i bezbednost 

U okviru XI redovne KOMS Skupštine u Bajinoj Bašti, 28. oktobra 2023. godine, organizovali smo konsultacije sa mladima na temu implementacije UN Agende Mladi, mir i bezbednost. Ovaj događaj je organizovan u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih (RYCO). 

Više od 40 mladih ljudi, predstavnika organizacija mladih i organizacija za mlade iz svih delova Srbije, razgovaralo je o prioritetima Agende Mladi, mir i bezbednost. Oni su predstavili aktivnosti svojih organizacija na lokalnom nivou koji spadaju u okvire ove Agende, kao i njihove potrebe kako bi izgradili svoje kapacitete i dalje razvijali takve aktivnosti kako bi bili efikasniji i održivi.

Uvodnu reč su dale Aleksandra Mihajlović, programska asistentkinja u KOMS-u i Ivana Markulić, programska koordinatorka u Lokalnoj kancelariji RYCO-a u Srbiji. One su upoznale učesnike/ce sa samim procesom usvajanja ove Agende, njenim prioritetima i osnovnim stubovima, kao i zašto je njeno sprovođenje od suštinskog značaja za mlade, njihov položaj i omladinsku politiku uopšte. Poseban naglasak stavljen je na lokalni kontekst, zašto su procesi izgradnje mira i pomirenja važni i na koji način su ove organizacije uključene u njih.

Dodatno, Aleksandra je predstavila KOMS-ov dosadašnji rad na implementaciji ove Agende u Srbiji, kao što su radionice za mlade i analiza “Mladi za mir i bezbednost: Analiza UN Agende u kontekstu Srbije”.  

Ovaj uvodni deo je pratio rad u grupama koje su se bavile glavnim oblastima implementacije Agende: politike i programi za mlade, politike i programi za mir i bezbednost, spoljna politika i međunarodna saradnja, obrazovanje, kultura i umetnost, ekonomska politika i zapošljavanje, pravda i politika ljudskih prava, rodna ravnopravnost, zdravstvene politike, zaštita životne sredine i klimatske promene, politike u oblasti nauke i tehnologije. Učesnici su razvili pregled onoga što se već radi u njihovim zajednicama u vezi sa ovim oblastima implementacije programa, šta bi trebalo da se uradi više, promeni ili čak zadrži kao dobra praksa. 

Zaključak mladih sa ovih konsultacija bio je da postoji potreba za zajedničkim akcijama, horizontalnom i međusektorskom saradnjom, kao i strateškim pristupom sprovođenju prioriteta UN Agende “Mladi, mir i bezbednost” u Srbiji. 

KOMS će nastaviti svoju saradnju sa RYCOm u cilju uspešnog ostvarivanja prioriteta iz Agende Mladi, mir i bezbednost, a za to je neophodno aktivno učešće mladih u svojim zajednicama.