fbpx
Počela je sedma po redu Akademija omladinske politike! 

Počela je sedma po redu Akademija omladinske politike! 

Prethodnog vikenda je na Zlatiboru održan prvi modul ovogodišnje Akademije omladinske politike, na kom je 17 od 20 stipendista i stipendistkinja koji/e su prošli/e proces selekcije započelo svoj jednosemestralni obrazovni program KOMS-a.

Nakon velikog broja prijava i detaljnog procesa selekcije, odabrana je grupa mladih koji će imati priliku da kroz 4 modula Akademije omladinske politike stekne nova i unapredi postojeća znanja o omladinskoj politici, ovlada veštinama potrebnim za pokretanje promena u društvu, ali i da bude osnažena da stečena znanja primeni u praksi.

Tokom prvog modula, učesnice i učesnici su imali prilike da kroz interaktivna predavanja i diskusiju steknu uvid u osnove aktivnog učešća mladih, kao i da shvate njenu važnost i povezanost sa svim drugim aspektima društva sa kojima se oni kao mlade osobe suočavaju.

Prvi dan modula je pored predstavljanja programa i međusobnog upoznavanja bio rezervisan za postavljanje ciljeva, očekivanja i dinamike grupe, kao i za team building aktivnosti. 

Tokom drugog i trećeg dana pokrenute su značajne teme o aktivizmu mladih na lokalu. Mladi su se upoznali sa mehanizmima koji postoje i aktere koje mogu konsultovati prilikom donošenja promena u svojim lokalnim zajednicama.

Ovogodišnja generacija Akademije omladinske politike imala je izuzetnu priliku da upozna predstavnike i predstavnice mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije i da njima direktno postavi pitanja koja ih interesuju vezano za ovaj mehanizam uključivanja mladih u dijaloge sa donosiocima odluka. 

Monika Punđejević, ovogodišnja AOP stipendistkinja ističe upravo ovo iskustvo kao najznačajnije, jer kako ona kaže mogla je da vidi “da su oni zapravo prave osobe i da se stvarno zalažu za naša prava.” 

Tome se pridružuje i Jovana Filipić koja kaže da joj je “ceo modul bio veoma koristan”. 

Kako je ovaj modul uglavnom bio fokusiran na učešće mladih u omladinskoj politici na lokalnom nivou, Vasilije Kuzman je u razgovoru sa KOMS napomenuo da na sledećem modulu očekuje da nauči kako da svoje ideje prenese sa lokalnog na nacionalni nivo.

Đorđe Pavlov je rekao da je atmosfera sa drugim učesnicima/ama bila “odlična”. Kao i da su svi dolazili “sa različitim pozadinama i iz razlićtiih delova zemlje. Bilo je jedno, kako da kažem, heterogeno iskustvo”.

Projekat “Snaga aktivizma” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.