fbpx
Održana obuka predstavnika/ca mladih u Savetu za mlade VRS

Održana obuka predstavnika/ca mladih u Savetu za mlade VRS

Na Zlatiboru je od 06.10. do 08.10. održana obuka za predstavnike i predstavnice mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije. 

Ovom prilikom predstavnici/e mladih u Savetu za mlade VRS pokrenuli/e su teme od značaja za njihov dalji rad.  

Zajedno sa facilitatorkom Anom Pecarski, predstavnici/e Saveta radili su na dugoročnim planovima, ali i poboljšanju interne i eksterne komunikacije Saveta. 

Prisutni su se složili da je neophodno napraviti prioritizaciju ciljeva i dugoročnih planova radi što adekvatnijeg sprovođenja aktivnosti Saveta. 

U sklopu ove obuke, odvila se i priprema za specijalnu Sednicu Saveta za mlade i Saveta za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava koja se održala 09.10.2023. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Obuka za predstavnike i predstavnice mladih u Savetu za mlade VRS realizivoana je u okviru Erasmus+ programa Evropske unije u sklopu projekta “Dijalozi sa mladima – Odlučionice4.0”.