fbpx
Konferencija Mladi i lokalne institucije: Održana najveća konferencija o lokalnoj omladinskoj politici u Srbiji

Konferencija Mladi i lokalne institucije: Održana najveća konferencija o lokalnoj omladinskoj politici u Srbiji

U utorak, 17. oktobra, održala se najveća konferencija o lokalnoj omladinskoj politici – “MLADI I LOKALNE INSTITUCIJE: Mesto gde odluke donosimo zajedno”. 

Konferencija je okupila važne i relevantne aktere i akterke iz oblasti lokalne omladinske politike, kao i mlade, a cilj je bio povezivanje i uspostavljanje platforme za dijalog između lokalnih aktera omladinske politike i njihove saradnje sa nacionalnim nivoomali i sa mladima.

U uvodnom delu konferencije, pomoćnica ministra za turizam i omladinu, Ivana Antonijević, obratila se u ime Ministarstva turzima i omladine i rekla da će resorno, zajedno sa drugim ministarstvima, raditi na jačanju omladinskog organizovanja na lokalu.

Zatim se prisutnima obratila Plamena Halačeva, zamenica šefa delegacije EU u Srbiji koja je istakla da je važno podržati mlade počevši sa lokalnog nivoa ka nacionalnom. Čestitala je Srbiji na tome što je prva zemlja ne-članica EU koja primenjuje mehanizam EU Dijaloga sa mladima kroz rad Nacionalnog saveta za mlade. Istakla je da podržava inicijative koje poboljšavaju položaj mladih. Halačeva je izjavila da je srećna što Evropska unija ima prilike da kroz Erazmus+ program podrži inicijative poput Garancija za mlade.

Gordana Adamov, predsednica Upravnog odbora KOMS, u uvodnom obraćanju rekla da je omladinska politika tu kako bi se gradilo demokratsko društvo, koje kritički promišlja o sistemu u kojem se razvija, i rađa aktivne i odgovorne građane i građanke, one koji su spremni da stvaraju pozitivne promene u svom okruženju. 

Gordana je pohvalila resorno ministarstvo “koje je u proteklih godinu dana zaista pokazalo da prepoznaje značaj lokalne omladinske politike”.

Nakon uvodnog dela, usledila je Kafa sa donosiocima odluka na kojoj su mladi mogli da istupe i postave pitanja koja imaju.

Na samom početku konferencije potpisan je Sporazum o saradnji između Krovne organizacije mladih Srbije i Unije poslodavaca Srbije kako bi se zajedničkim snagama radilo na razvijanju programa za implementaciju Garancija za mlade, ali i drugih dokumenata koja se usvajaju. 

Miljana Pejić, generalna sekretarka KOMS, izjavila je ovom prilikom da je veliki izazov usvojiti zakone i strategije, ali da je još veći izazov ta dokumenta implementirati.

Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca Srbije, se zahvalio što ih je KOMS prepoznao kao jednog važnog partnera i da se raduje saradnji koja predstoji. Poželeo je mladima da u svojim zajednicama budu što aktivniji i postavljaju britka pitanja koja mogu unaprediti njihov položaj u društvu. 

Konferencija Mladi i lokalne institucije je važan događaj za lokalnu omladinsku politiku u Srbiji. 

Cilj konferencije je povezivanje i uspostavljanje platforme za dijalog između lokalnih aktera omladinske politike i njihove saradnje sa nacionalnim nivoom, ali i sa mladima.

Milica Borjanić, programska menadžerka Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) predstavila je stanje normativno-strateškog okvira lokalne omladinske politike i mogućnosti za njegovo unapređivanje.

Konferencija se osvrnula na: 

  • Neformalne grupe – organizovanje mladih
  • Programi za mlade –  Garancije za mlade 
  • Prostori za mlade – digitalni i ostali 

Na ove tri teme, održala su se tri panela koji su bili izuzetno inspirativni i korisni za slušanje i promišljanje načina unapređivanja lokalne omladinske politike, ali i položaja mladih generalno.

Glavni zaključci sa konferencije lokalne omladinske politike su:   

  • Neophodno je obezbediti više programa koji osnažuju neformalne grupe mladih da postanu udruženja mladih.
  • Organizovanje mladih je nužno za stvaranje održivih promena u društvu. 
  • Kako bismo imali mlade stručnjake koji su opremljeni veštinama i znanjem za koje ima mesta na tržištu, potrebno je prevazići iskorak između sistema obrazovanja i potreba tržišta rada.
  • Prostori za mlade predstavljaju preduslov aktivnijeg učešća mladih na lokalnom nivou.
  • Funkcionalni prostori za mlade nisu građevine već program koji je održiv i koji postoji za mlade i zbog mladih.
  • Međusektorska saradnja je osnov razvoja prostora za mlade. To nije samo finansijska podrška već i aktivna kooperacija civilnog sektora, institucija i mladih.

Konferencija lokalne omladinske politike organizuje se u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, projekta Dijalozi sa mladima.