fbpx
KOMS Skupština: Novi logo, nove članice, ista misija

KOMS Skupština: Novi logo, nove članice, ista misija

Vikend od 27. do 29. oktobra 2023. bio je rezervisan za jedanaestu redovnu Skupštinu KOMS.

Povodom održavanja XI Skupštine u Bajinoj Bašti okupili smo brojne predstavnice i predstavnike KOMS organizacija članica, ali i organe KOMS (Upravni i Nadzorni odbor KOMS, kao i Sekretarijat i Predsedništvo). 

Kao i svake godine, KOMS Skupština predstavlja odličnu priliku da se mladi iz različitih organizacija širom Srbije i na taj način sklope značajna poznanstva, kako poslovno, tako i privatno.

Od samog početka radnog dela Skupštine, delegati i delegatkinje su bili zainteresovani za rad i učešće na njoj. Bili su izuzetno aktivni i vrlo brzo je prostorija bila ispunjena pitanjima, konstruktivnim komentarima i sugestijama.

Početak Skupštine: Nove pridružene članice i prelazak u punopravno članstvo

Po otvaranju sednice Skupštine, utvrđen je kvorum i odabrani su zapisničar i zapisničarka, kao i overivači zapisnika. Potom je usledilo usvajanje Dnevnog reda, zapisnika sa prethodne, prve vanredne Skupštine KOMS.

Zatim je pred delegate i delegatkinje Skupštine predstavljen i razmotren izveštaj Komisije za prijem i reviziju članstva, koja se u proteklom periodu bavila revidiranjem postojećih i mapiranjem (tada) potencijalnih organizacija članica.

U dinamičnoj atmosferi, uz veliko interesovanje delegata i delegatkinja, predstavilo se 7 kandidata i kandidatkinja iz organizacija mladih i za mlade koje su dostavljanjem potpune dokumentacije ostvarile pravo na kandidaturu za prijem u pridruženo članstvo.

Ovom prilikom, slušali smo predstavljanje sledećih organizacija:

O njihovom prijemu u pridruženo članstvo delegati i delegatkinje su se izjasnili i dali zeleno svetlo da svih 7 organizacija i zvanično uđu u KOMS članstvo. U ovom trenutku, KOMS ima 110 organizacija u svom članstvu.

Nakon primanja organizacija u pridruženo članstvo, red je došao da se organizacija „Naš svet naša pravila“ http://www.nsnp.org.rs/page4.html predstavi, a da Skupština potom izglasa da li će oni dobiti status punopravne organizacije članice.

Sa dvotrećinskom većinom, „Naš svet naša pravila“ pristupili su punopravnom članstvu KOMS.

Nakon glasanja, Skupština je nastavila rad prateći Dnevni red.

Drugi dan Skupštine: Izveštaji, diskusije, novi logo

Drugog dana predstavljeni su izveštaji za rad Nadzornog odbora KOMS i Upravnog odbora, ali i Godišnji izveštaj, kao i Finansijski izveštaj KOMS.

Kao važan deo svake Skupštine istakla se tačka Dnevnog reda u vezi sa razmatranjem i usvajanjem Godišnjeg plana rada KOMS 2022-2023. Diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda bila su dinamične i produktivne.

Nakon predstavljanja GPR-a, menadžer komunikacija KOMS, Nikola Ristić, predstavio je predlog novog logotipa KOMS koji po statutu organizacije Skupština bira.

Novi logo je usvojen nakon glasanja delegata/kinja što znači da će KOMS sada dobiti nov i moderan izgled!

Novi članovi i članice organa KOMS

Kako je neposredno pred XI redovnu Skupštinu, ostavku sa pozicije člana Upravnog odbora KOMS podneo Đorđe Plavšić, UO KOMS je doneo odluku da upražnjeno mesto bude kooptirano. Na ovo mesto došao je Lazar Begović kome je Skupština, glasanjem, dala poverenje.

Takođe, ove godine, mandat je istekao članu i članici Upravnog odbora KOMS, Marku Stankoviću i Jovani Božičković. Samim tim, Skupština je imala zadatak da izabere novog člana i članicu.

Nakon sprovedenog izbornog procesa, za ove pozicije izabrani su su Emilija Milenković iz organizacije „Naš svet naša pravila“ i Velimir Milošev kog je delegirala organizacija „BalkanIDEA Novi sad“.

Delegati i delegatkinje su imali/e priliku da dobiju sjajne „Tapni“ proizvode na poklon. „Tapni“ je lokalni startap koji su osnovali mladi ljudi iz Ćuprije, a koji je prisutnima predstavio Filip Ćurić.

Do naredne Skupštine…

Po završetku glasanja i zvaničnom proglašenju novih KOMS organa, i zvanično je privedena kraju jedanaesta redovna KOMS Skupština.

I ova, kao i sve prethodne, bila je od velikog značaja za povezivanje mladih iz različitih organizacija članica, kako zbog potencijalnih saradnji u budućnosti, tako i zbog poznanstava i prijateljstava koje su sklopili na Skupštini. Radujemo se i željno iščekujemo ovakve prilike u budućnosti!