fbpx
Uskoro: kampanja o radnim pravima mladih

Uskoro: kampanja o radnim pravima mladih

KOMS je u okviru rada Omladinske mreže za nediskriminaciju i borbu protiv zločina iz mržnje, a uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, organizovao trening za članove i članice mreže radi boljeg upoznavanja sa temom radnih prava mladih, kao i sa alatima za implementaciju kampanje na društvenim mrežama, koji je održan 23. i 24. septembra na Srebrnom jezeru.  

Prvi dan treninga bio je posvećen upoznavanju sa zakonskim okvirom Republike Srbije koji se odnosi na radna prava. Kroz razgovor sa profesorkom Ljubinkom Kovačević, učesnici i učesnice su se upoznali sa pravima mladih na tržištu rada.

Učesnike i učesnice je trenerica Marija Jovanović upoznala sa osnovama kreiranja kampanje na društvenim mrežama, a zatim im je pomogla da razviju i konkretizuju ideje za različite vidove sprovođenja kampanje. 

Glavni cilj ovog treninga i trenutne inicijative Omladinske mreže je podizanje svesti o važnosti radnih prava mladih i obučavanje učesnika i učesnica za njeno zagovaranje na društvenim mrežama.   
 
Omladinska mreža će u narednom periodu kreirati i započeti kampanju podizanja svesti na društvenim mrežama kojom će informisati mlade o njihovim pravima na tržištu rada. 

Obuka je deo projekta „Podrška mreži lokalnih omladinskih aktera u rešavanju problema diskriminacije mladih na tržištu rada“ koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.