fbpx
Održan sastanak Saveta za mlade i Saveta za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava

Održan sastanak Saveta za mlade i Saveta za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava

Sastanak članova Saveta za mlade i Saveta za praćenje primene preporuka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Vlade Republike Srbije održan je juče, 27. septembra, u Palati Srbija.

Na sastanku su predstavljene preporuke UN mehanizama za ljudska prava koje se odnose na mlade, a razmatrani su i bliži oblici saradnje i koordinacija rada dva saveta u oblastima ljudskih prava i položaja mladih.

Set preporuka koje su Ujedinjene nacije uputile Srbiji obuhvata tri preporuke koje se odnose na mlade, a ova dva saveta zadužena su da prate implementaciju tih preporuka od strane države. Preporuke za mlade upućene Srbiji odnose se na intenzivnje bavljenje pitanjima mladih, uspostavljanje inkluzivnog regulatornog okvira koji promoviše jednake mogućnosti i nediskriminaciju i iskorenjivanje govora mržnje, posebno za žene, devojke, mlade i LGBTI populaciju, kao i na uspostavljanje dijaloga između vlade, poslodavaca i predstavnika omladinskih radnika o povećanju zapošljavanja mladih i osmišljavanje programa sa merljivim ciljevima posvećenim zapošljavanju mladih.

Na sastanku je predstavljen i koncept sadržaja i aktivnosti u periodu do Međunarodnog dana ljudskih prava 10.12.2023. i mogućnosti za njihovo koordinirano sprovođenje. Ove godine se obeležava se 75 godina od usvajanja Univezalne deklarcije o ljudskim pravima. Ovim povodom, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje 75 dana ljudskih prava tokom kojih će sprovesti različite aktivnosti. Ova dva saveta će paralelno sa praćenjem implementacije preporuka UN pratiti ove aktivnosti i učestvovati u njima.

U ponedeljak, 9. oktobra biće održan prvi zvanični radni sastanak dva saveta na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Zajedičko delovanje ova dva saveta predstavlja pomak u domenu međusektorske saradnje koja može doprineti ostvarivanju sistemske brige o mladima.

KOMS će nastaviti da prati sprovođenje ovih preporuka i da o svemu obaveštava i uključuje mlade.