fbpx
Dokle smo stigli sa novim Zakonom o volontiranju?

Dokle smo stigli sa novim Zakonom o volontiranju?

Sastanak radne grupe za izmene i dopune Zakona o volontiranju na kome su učestvovali predstavnici institucija, civilnog društva i stručne javnosti održan je juče u Vladi Srbije.

Ovo znači da smo sve bliže donošenju novog zakona – sledeći korak jeste objavljivanje nacrta, odnosno upućivanje na javnu raspravu!

Zašto je  Zakon o volontiranju važan?

Zakon o volontiranju uređuje osnovne pojmove u vezi sa volontiranjem, utvrđuje prava i obaveze volontera/ki i organizatora/ki volontiranja, kao i načela volontiranja.

Iako volonteri i volonterke ne dobijaju novčanu naknadu za dobrovoljno pružanje usluga ili obavljanje aktivnosti, važno je da znaš da i ova oblast mora biti zakonski regulisana i to na način koji neće oštetiti nijednog od učesnika u ovom procesu – ni volontere i volonterke, niti organizatore volontiranja, a ni krajnje primoce i primateljke volonterskih usluga.

Šta nam donosi novi zakon?

Novi zakon nam donosi brojna nova rešenja koja regulišu ovu oblast, a jedna od novina je upravo digitalizacija organizacije volontiranja. Ovo znači da će novim zakonom biti uspostavljena digitalna platforma putem koje će zainteresovani moći da se prijave za volontiranje, čime će se izbeći obimna papirologija i olakšati posao kako volonterima i volonterkama, tako i organizatorima i organizatorkama volontiranja. Takođe, na ovoj platformi će biti objedinjene sve informacije o volontiranju o Srbiji, što će ovu oblast učiniti transparentnijom i pristupačnijom.

Šta dalje?

KOMS se i ovog puta pobrinuo da mišljenja i predlozi mladih pronađu svoje mesto u ovom zakonu, te ćemo nakon objavljivanja početka javne rasprave još jednom pokrenuti diskusiju o zakonskim rešenjima i mladima pružiti priliku da direktno učestvuju u razgovoru o ovom zakonu.

Radujemo se razgovoru sa mladima o kvalitetu ovih rešenja i sa organizacijama o daljem sprovođenju zakona u narednom periodu.

KOMS će svoje članice, predstavnike i predstavnice omladinske politike i mlade blagovremeno obaveštavati o daljim koracima i fazama donošenja ovog zakona.