fbpx
Zašto je bitno da zajedno budemo #VanrednoGlasni?

Zašto je bitno da zajedno budemo #VanrednoGlasni?

Šta se desi ako odlučiš da sam/a napraviš malo buke i stvoriš promenu? A kako to izgleda ako se udružiš sa drugima i udruženim snagama krenete ka zajedničkom cilju?

Kada je u pitanju zagovaranje za bolji položaj mladih, i inače, a posebno pred međunarodnim mehanizmima zaštite, ključno je razmišljati o uspostavljanju jedinstva, jer zajednički napori zaista prave razliku. [MM1] 

Kako to možemo postići?

Jedinstvo sa svrhom

Put ka zagovaranju za bolji položaj mladih počinje prepoznavanjem da delimo zajednički cilj. Bilo da se radi o pristupu kvalitetnom obrazovanju, mogućnostima zapošljavanja ili mentalnom zdravlju, naše zajedničke težnje nas ujedinjuju, i takvim stavom šaljemo snažnu poruku da su naše potrebe važne i da zaslužuju pažnju i reakciju.

Snaga je u brojevima

Kada stojimo zajedno, naš uticaj raste, a naši glasovi se ne mogu ignorisati. Predstavljanjem ujedinjenog fronta, privlačimo pažnju i primoravamo one koji utiču na naš život da nas slušaju i preduzmu akciju, i tako stvaramo snagu koja ima potencijal da pokreće stvarne promene.

Deljenje perspektiva

Svi se mi bavimo nekim temama više nego nekim drugim, ali u pitanjima od značaja za sve mlade ključno je da se ujedinimo oko jedne zajedničke ideje. Udruživanjem stvaramo raznolikost ideja i perspektiva, i od svih uključenih dobijamo dragocene uvide. Ovo kolektivno znanje nas osnažuje da razvijamo inovativna rešenja i zalažemo se za politike i mere od kojih svi mladi imaju koristi.

Izgradnja veza

Udruživanjem uspostavljamo partnerstva sa pojedincima/kama, organizacijama i institucijama koji deluju na strani mladih. Takve saradnje omogućavaju da svi iskoristimo sve dostupne resurse iz raznih oblasti, učimo jedni od drugih i kreiramo održive promene za mlade.

#Glasni ili #VanrednoGlasni ?

Strava je ako uspeš sam/a da napraviš buku i započneš talas promene. Međutim, kada ti u bilo kom trenutku zatreba podrška, potraži one glasove koji mogu (p)ojačati tvoj. Na tebi i svima nama je da oblikujemo budućnost koja odražava naše težnje, snove i vrednosti. Hajde da u tome budemo zajedno – #VanrednoGlasni!

Piše: Milica Mutavdžić, saradnica Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u tekstu je mišljenje autorke i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.