fbpx
Poziv za članstvo u Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Poziv za članstvo u Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Želiš da se učlaniš u KOMS? Član/ica si udruženja? Aktivnosti tvog udruženja uklapaju se u KOMS priču? 

Poziv za članstvo u Krovnoj organizaciji mladih Srbije otvoren je tokom cele godine, a zatvara se pred Redovnu Skupštinu KOMS. 

Ukoliko želite da se umrežavate, razmenjujete iskustva i sarađujete sa drugim udruženjima mladih i za mlade, kao i sa savezima iz Republike Srbije – pridružite se KOMS-u! 

Organizacija članica KOMS može biti: 

 • udruženje građana (udruženje mladih i/ili udruženje za mlade) 
 • savez udruženja.  

A šta dobijate članstvom?  

Biti organizacija članica KOMS donosi mnogo benefita. Organizacije članice mogu da: 

 • učestvuju u programima jačanja kapaciteta koje organizuje KOMS; 
 • učestvuju na godišnjoj skupštini KOMS-a i svojim glasom utiču na pravac razvoja omladinske politike u Srbiji; 
 • zajedno sa drugim organizacijama članicama i KOMS-om deluju na nacionalnom nivou i rade na osiguravanju boljeg položaja mladih u Republici Srbiji; 
 • se informišu i dele informacije sa mrežom organizacija članica; 
 • umrežavaju sa drugim organizacijama članicama širom Srbije, regiona i na međunarodnom nivou; 
 • učestvuju u projektima i aktivnostima koje organizuje KOMS i naši partneri. 

Pored toga, organizacije koje stupe u KOMS članstvo učestvuju u kreiranju strateških i zagovaračkih dokumenata KOMS-a, mogu da delegiraju predstavnike/ce svojih udruženja građana u organe KOMS, ali su i uključene u konsultacije za neke od najvažnijih procesa omladinske politike na nacionalnom nivou. 

Kako da postanete organizacija članica KOMS-a? 

Ukoliko Vaša organizacija želi da pristupi KOMS-u potrebno je da na e-mail office@koms.rs , a zatim i poštom na adresu KOMS-a, Kralja Milutina 15, 11 000 Beograd dostavite sledeću dokumentaciju: 

 • Popunjen Upitnik i izjavu namere: 1. Ovde preuzmite upitnik  2. Ovde preuzmite izjavu 
 • Kopiju Rešenja o upisu u registar udruženja u dva primerka 
 • Kopiju Statuta i Pravilnika o radu (ukoliko postoji) 
 • Odluku Skupštine o pristupanju KOMS-u u dva primerka 

Više info: https://koms.rs/kako-postati-koms-clanica/  

Nakon dostavljanja dokumentacije Komisija će razmotriti Vašu prijavu i kontaktirati Vas. Napominjemo da bez obzira na datum podnošenja prijave organizacija može formalno biti primljena u članstvo tek na prvom narednom zasedanju redovne godišnje Skupštine KOMS-a. 

Za sva pitanja i nedoumice u vezi sa pristupanjem u članstvo Krovne organizacije mladih Srbije, budite slobodni da kontaktirate koordinatorku za članstvo, Milju Zdravković, putem mejla na milja.zdravkovic@koms.rs ili putem telefona na broj +38169738445.