fbpx
Postali smo deo Saveta za razvoj civilnog društva!

Postali smo deo Saveta za razvoj civilnog društva!

Krovna organizacija mladih Srbije je postala deo Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.  

Na ovaj način KOMS-ove predstavnice u Savetu, Gordana Adamov i Milica Borjanić, postale su jedine predstavnice interesa mladih u ovom telu. Svesni izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju organizacije mladih i za mlade, članstvo KOMS-a unutar ovog Saveta nam garantuje da će autentičan glas mladih imati svoje mesto za stolom. 

Kako je sve počelo? 

U februaru prošle godine, na predlog Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, a potom i dvogodišnji Akcioni plan za njeno sprovođenje. Ključna aktivnost u tom procesu je osnivanje Saveta čiji smo mi sada deo. 

Nakon javnog poziva i prikupljanja prijava, otvoreno je glasanje za članove/ce i zamenike/ce članova Saveta za civilno društvo. Organizacije civilnog društva imale su priliku da glasaju za kandidovane organizacije i na taj način podrže predstavnike i predstavnice ovih organizacija za izbor u Savet.  

Predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije dobile su podršku velikog broja organizacija, zbog čega se zahvaljujemo svima koji su podržali članstvo KOMS-a u Savetu, a samim tim i podvukli važnost direktnog učešća i predstavljanja interesa mladih u ovom telu. KOMS, kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih, je još jednom pokazala koliko su mladi ujedinjeni i odlučni da unapređuju društvo u kom žive, te da u ovom cilju postoji nedvosmisleno jedinstvo i podrška radu KOMS.  

Kako je saradnja među organizacijama civilnog sektora ključna za postizanje ciljeva, ovaj proces može služiti kao primer kako ona treba i da izgleda. 

Šta članstvo u Savetu za civilno društvo znači za KOMS? 

Ovaj Savet će biti zadužen za unapređenje saradnje i dijaloga između državnih organa i organizacija civilnog društva, kako bi se osiguralo veće uključivanje civilnog sektora u proces donošenja odluka na svim nivoima, unapređenje transparentnosti finansiranja i održivosti našeg sektora, kao i veće učešće u procesu evropskih integracija.  

KOMS je svoju ulogu u ovim procesima prepoznao od samog početka, tako da je učešće u ovom Savetu još jedan značajan korak ka uspostavljanju boljeg okruženja za razvoj civilnog društva. 

Prioriteti KOMS-a biće zalaganje za interese organizacija civilnog društva i aktivista/kinja sa posebnim fokusom na udruženja mladih i to u pogledu:  

  • zaštite aktivista/kinja,  
  • transparentnog finansiranja organizacija,  
  • razvoja rezilijentnosti organizacija,  
  • decentralizacije civilnog sektora,  
  • ukljućivanje organizacija u celokupan ciklus javnih politika,  
  • razvoj mehanizama saradnje organizacija i državnih institucija,  
  • kao i pružanja podrške manjim organizacijama koje okupljaju ranjive društvene grupe. 

Kao i u svim aktivnostima koje sprovodimo, u toku učešća u radu Saveta, KOMS će neprestano konsultovati mlade i organizacije za mlade kako bi osigurao najedakvativniji način predstavljanja i zastupanja njihovog položaja i potreba. 

Ukoliko imate dodatna pitanja o procesu koji je prethodio ili koji sledi, ili želite da doprinesete radu, budite slobodni da kontaktirate KOMS članicu u Savetu za razvoj civilnog društva, Gordanu Adamov, na mejl: gordana.adamov@koms.rs i zamenicu članice, Milicu Borjanić, na mejl: milica.borjanic@koms.rs