fbpx
Finalna konferencija Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (WBYL)

Finalna konferencija Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (WBYL)

U sredu, 21. juna u Beogradu održana je završna konferencija na temu mentalnog zdravlja mladih u okviru projekta Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (WBYL) koji implementira Savet za regionalnu saradnju (RCC). 

Nakon godinu dana sprovođenja ciklusa programska koorindatorka KOMS-a, Anja Jokić kao kopredsedavajuća na strani mladih, učestvovala je na završnoj konferenciji i predstavila rad usmeren na poboljšanje javnih politika koje se odnose na mentalno zdravlje mladih. 

Konferencija je započeta uvodnim obraćanjem Ognjena Markovića, vođa tima WBYL-a, Martina Klaukea, Šefa Operacija – Sekcije II, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ivane Antonijević, Pomoćnice ministra, Ministarstva turizma i omladine, Ledie Lazeri, Regionalne savetnice za mentalno zdravlje, Svetska zdravstvena organizacija i Andree Scrioštanu, Članice upravnog odobora Evropskog omladinskog foruma.  

Kopredsedavajući/e radnih grupa iz svake od ekonomija Zapadnog Balkana predstavili/e su svoj u okviru drugog ciklusa WBYL, a na osnovu trinaest regionalnih preporuka o mentalnom zdravlju mladih razvijenih tokom konferencije na kojoj je otvoren novi ciklus Omladinske laboratorije, a koja je održana u decembru 2021. godine u Tirani. 

Tako su od 2021. godine mladi i predstavnici/ce ministarstava/agencija nadležnih za mlade i zdravlje sa Zapadnog Balkana zajedno radili na razvoju politika koje se sistematski bave pitanjem pogoršanog mentalnog zdravlja mladih u regionu. 

Tokom završne konferencije Anja je predstavila rezultate zajedničkog rada mladih i predstavnici Ministarstva turizma i omladine i Ministarstva zdravlja Srbije. Ono što smo zajedno postigli u 2022. I 2023. godini ogleda se u sledećim aktivnostima u oblasti mentalnog zdravlja mladih: 

Sve ovo je urađeno sa glavnim ciljem zagovaranja za uspostavljanje nacionalnog međusektorskog koordinacionog tela koje bi služilo za unapređenje saradnje, planiranja i koordinacije javnih politika, programa, aktivnosti i izdvajanja budžeta za rešavanje pitanja koja utiču na mentalno zdravlje mladih.   

Godinu i po dana kasnije ovo telo je ne samo prepoznato u Strategiji za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine, već je i Ministarstvo zdravlja osnovalo Nacionalnu koordinacionu grupu za zaštitu mentalnog zdravlja mladih i adolescenata. Nažalost KOMS i mladi još uvek čekaju njen konstitutivni sastanak. 

Ovim je još jednom pokazano da je WBYL odličan mehanizam koji olakšava prepoznavanje mladih u različitim javnim politikama, istovremeno pružajući ima priliku da donose odluke kao ravnopravni partneri predstavnicima vlasti.  

Nadam se da će se dobar posao nastaviti, posebno zato što mentalnom zdravlju mladih sada treba dati prioritet i pristupiti mu sistematski više nego ikada o čemu je više reči bilo i na 21. sednici Saveta za mlade Republike Srbije.