fbpx
Finalizovan strateški okvir omladinske politike u Srbiji, preostaje zakonodavni  

Finalizovan strateški okvir omladinske politike u Srbiji, preostaje zakonodavni  

Usvojen Akcioni plan za period 2023-2025 za sprovođenje Strategije za mlade 2023-2030. 


Usvajanjem Akcionog plana završili smo jedan deo procesa koji se tiče izrade ključnih dokumenata koji uređuju položaj mladih u Republici Srbiji, a koji čine okvir za sprovođenje i unapređenje omladinske politike i participacije mladih u Srbiji.  Nastavićemo da kroz dijaloge i učešće mladih kroz različite mehanizme i tela, kao što je Savet za mlade govorimo o potrebama i položaju mladih, i zagovaramo za kreiranje adekvatnih sistemskih odgovora na aktuelne probleme, te pratimo dalju realizaciju Akcionog plana. 

Sredinom marta osnovana je Radna grupa za izradu Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije za mlade u Republici Srbiji, a za period od 2023. do 2025. 

U periodu od osnivanja radne grupe do roka za dostavljanje finalnog nacrta, predstavnice KOMS u ovoj radnoj grupi su predstavljale glas mladih, interese udruženja mladih i za mlade i radile na prikupljanju komentara i predloga od strane organizacija članica mreže i mladih. S obzirom da je izostala organizacija uživo javne rasprave od strane ministarstva nadležnog za omladinsku politiku, KOMS je u sklopu ovog procesa održala Alternativnu javnu raspravu i ovom prilikom uključila mlade u komentarisanje nacrta dokumenta.  

U nastavku sledi zvanična vest sa sajta Ministarstva turizma i omladine.

Na ovom linku možete pronaći i Akcioni plan u celosti. 

Proces koji nas još uvek očekuje jeste izrada novog nacrta Zakona o mladima, u kom KOMS aktivno učestvuje i zalaže se da ovaj dokument bude u skladu sa trenutnim položajem i potrebama mladih u Republici Srbiji, te obezbedi adekvatan i podsticajan okvir za sprovođenje omladinske politike.