fbpx
Studijska poseta Briselu: KOMS stiče nova znanja o evropskim institucijama i aktivnom učešću mladih  

Studijska poseta Briselu: KOMS stiče nova znanja o evropskim institucijama i aktivnom učešću mladih  

Od 29. maja do 02. Juna programska koordinatorka KOMS Anja Jokić i programska asistentkinja, Aleksandra Mihajlović boravile su u Briselu, Belgiji, sa ciljem da više nauče o radu evropskih institucija i načinu uključivanja mladih u procese donošenja odluka na nivou Evropske unije. 

Ovo je bila šesta studijska poseta u okviru Erasmus+ European Youth Together projekta pod nazivom “Youth Empowerment Incubator” koje KOMS realizuje sa omladinskim organizacijama iz Severne Makedonije, Letonije, Slovačke i Estonije. 

DAN 1 – 30. Maj 2023. 

Prvi dan studijske posete započeli smo sastanakom na kojem su učesnici/ce sumirali dosadašnje projektno angažovanje i razgovarali o budućim aktivnostima, kao i temama za razgovore sa predstavnicima institucija koje će posetiti. 

Prvi sastanak održan je u Eurodesk-u, evropskoj informativnoj mreži za mlade. Odri Frit, direktorka Briselske kancelarije Eurodesk-a, predstavila nam je rad ove agencije. Učesnici/e su sa njom razgovarali/e i o mogućnostima za uključivanje marginalizovanih mladih, kao i povezivanju sa omladinskim krovnim savezima u Evropi koji bi služili kao multiplikatori i informisali mlade o različitim prilikama.

DAN 2 – 31. Maj 2023. 

Drugog dana posete, sastali smo se sa Bilianom Sirakovom, koordinatorkom EU za mlade. Sa njom smo imali prilike da razgovaramo o ostvarenjima i nasledstvu Evropske godine mladih 2022, kao i da predstavimo rad svojih organizacija i motivaciju za svoj angažman u okviru njih. Takođe smo diskutovali smo o EU dijalogu za mlade i mogućnostima zemalja u procesu EU integracija da budu uključene u omladinske konferencije koje se svake godine organizuju. Ovo je posebno važno I za mlade u našoj zemlji obzirom da je Republika Srbija je jedina država koja nije članica Evropske unije, a koja je formirala Stalni stručni tim za EU dijalog mladih 

U poseti Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu (EESC), imali smo priliku da se sastanemo sa predsednikom Oliverom Ropkeom i saznamo više o radu ove važne institucije. Ropke je istakao da su participacija i uključivanje mladih, kao i odbrana civilnog društva u zemljama pristupanja, ključni prioriteti njegovog mandata i njegova posvećenost ovim temama ohrabruje i donosi nove perspektive za unapređenje demokratskih procesa. 

Nakon susreta sa njim, imali smo priliku da se upoznamo sa radom EESC-a putem prezentacije koju je održala Katerina Serifi. EESC je savetodavno telo koje okuplja predstavnike tri grupe: poslodavace, radnike i organizacije civilnog društva. Ova institucija ima važnu ulogu u izdavanju mišljenja Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i Savetu EU, služeći kao most između donosilaca odluka u EU i samih građana.  

Jedna od značajnih inicijativa koju je EESC uspostavio od 2021. godine jeste institucija omladinskog delegata. Omladinski delegat ima status posmatrača na događajima kao što je Conference of Parties (COP) i učestvuje na bilateralnim sastancima sa različitim OCD-ima i drugim relevantnim akterima. Ova institucija omogućava mladima da aktivno učestvuju i doprinesu diskusijama o klimatskim promenama i održivosti. Nova omladinska delegatkinja EESC-a se takođe pridružila našem sastanku i podelila svoje iskustvo. 

DAN 3 – 01. Jun 2023. 

Treći dan naše studijske posete bio je posvećen sastanku sa Evropskim forumom mladih (YFJ), jednom od najvažnijih organizacija koje se bave pitanjima mladih na evropskom nivou. U prostorijama YFJ-a susreli smo se sa nekoliko ključnih predstavnika ove organizacije. 

Generalni sekretar Miloš Ristovski srdačno nas je pozdravio i kratko se obratio prisutnima. Zatim su nam održali prezentaciju o radu YFJ-a i trenutnim kampanjama na kojima organizacija radi. Predstavili su nam inicijative poput ,,Ban Unpaid Internships“, ,,”  i ,,Vote16“. Ove kampanje imaju za cilj poboljšanje položaja mladih, osiguravanje pravičnih uslova rada i veću participaciju mladih u političkim procesima. 

Nakon susreta sa YFJ-om, nastavili smo našu posetu Evropskom parlamentu gde smo imali priliku da čujemo o radu ove institucije i njen značaj u procesu donošenja odluka na evropskom nivou. 

Nakon obilaska parlamenta, održan je završni sastanak na kojem smo sumirali sve što smo naučili tokom studijske posete i zaključili njen uspešan tok. Bila je to dragocena prilika da se upoznamo sa različitim institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima mladih na evropskom nivou, kao i da steknemo nova znanja i perspektive o tome. 

Human Rights Talks #1 

Jedan deo našeg programa obuhvatio je i prisustvo na Human Rights Talks #1, događaju koji su organizovali UN i EESC povodom 75. godišnjice usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Panelisti su razgovarali o zaštiti civilnog društva, a posebno je interesantno bilo prisustvo novog predsednika EESC-a, Olivera Ropkea, koji je istakao to kao svoj prioritet. 

Studijska poseta organizovana je u okviru Erasmus + projekta “Youth Empowerment Incubator”, podržanog od strane Evropske unije.