fbpx
Od Srbije do Estonije: Dijalog mladih sa donosiocima odluka  

Od Srbije do Estonije: Dijalog mladih sa donosiocima odluka  

U februaru 2023. godine, Estonski savez omladinskih udruženja (ENL) organizovao je u Talinu, Dijalog mladih sa ministrom za životnu sredinu Estonije, Madisom Kalasom. Kroz dijalog sa ministrom mladi su dobili odgovore na ekološka pitanja kao i priliku da sa njim razgovaraju o tome kako je moguće unaprediti učešće mladih u procesima donošenja odluka i kreiranja javnih politika.  

Kroz dijalog, mladi su sa ministrom razgovarali o pitanjima koja su smatrali ključnim za oblast životne sredine kao što su pitanje plutajućih farmi vetrenjača, ,,Rail Baltica”, odnosno infrastrukturni projekat grinfild železničkog saobraćaja.  On za cilj ima da se baltičke države integrišu u evropsku železničku mrežu, javnom prevozu kao i trajnim šumama koje se zasađuju prvenstveno za skladištenje ugljenika. Tako je dijalog pružio prostor da se perspektiva mladih integriše u pitanja i politike od šireg društvenog značaja i uvažio glasove mladih u oblastima koja prevazilaze omladinsku politiku.  

“Dopala nam se praksa omladinske politike Srbije, gde su mladi i premijerka u međusobnom dijalogu. Pošto smo krajem 2022. godine sproveli istraživanje o životnoj sredini, gde su mladi rekli da se njihov glas ne čuje dovoljno u formiranju ekološke politike, odlučili smo da organizujemo dijalog između mladih i ministra životne sredine. Ovakav format dijaloga je dobra prilika da se ministar i mladi zainteresovani za ovu temu dovedu za isti sto i zajedno razgovaraju o njima bitnim temama i postavljaju pitanja ministru. Planiramo da nastavimo da koristimo sličan format.” istakla je Trin Ros, predsedavajuća upravnog odbora ENL-a.  

Ono što je zanimljivo jeste da je prvi ovakav dijalog u Estoniji bio inspirisan studijskom posetom Beogradu u okviru koje je ENL imao prilike da čuje  kako je KOMS organizovao dijaloge mladih sa institucijama.  

Naime, u septembru 2022. godine predstavnici/ce krovnih saveza iz Evrope, uključujući i ENL posetili su Beograd u okviru studijske posete, a sa ciljem da nauče više o dijalozima mladih sa institucijama koje KOMS realizuje od 2019. godine. 

Dijalog mladih sa ministrom za životnu sredinu Estonije tako predstavlja rezultat razmene dobrih praksi u okviru Youth Empowerment Incubator projekta čije su aktivnosti usmerene na sveobuhvatnu analizu dobrih praksi učešća mladih u procesima donošenja odluka.  

Kroz ovaj projekat predstavnici/ce krovnih savezi mladih iz Srbije, Severne Makedonije, Letonije, Estonije i Slovačke imaju priliku da uče jedni od drugih, da razmenjuju znanja, iskustva i što je najvažnije dobre prakse učešća mladih u procesima donošenja odluka, koje bi mogle da se primenjuju i u drugim partnerskim zemljama. 

Tako je KOMS u okviru studijske posete Estoniji u januaru imao priliku da čuje o mehanizmima omladinske politike na lokalnom nivou u Estoniji, o zagovaračkim naporima i izmenama javnih politika tako da bi glasanje moglo da bude omogućeno sa 16 godina.  

Ovakvi primeri nam pokazuju koliko je važno da svi mladi, ne samo mladi iz Evropske unije, imaju prilike da dele svoje iskustvo, govore o svojim programima i inspirišu svoje vršnjake na inovativnije pristupe u rešavanju problema. Mladi van Evropske unije, nažalost, i dalje nemaju priliku da učestvuju ravnopravno u procesu EU dijaloga sa mladima, najvažnijem mehanizmu koordinacije omladinske politike unutar unije, a ovakvi primeri upravo govore u prilog tome koliko bi i same članice Evropske unije imale koristi od inkluzivnijeg pristupa.   

Mi se radujemo nastavku saradnje i razmeni znanja i iskustva sa našim partnerima. Sve buduće aktivnosti vezano za ovaj, ali i ostale procese, moći ćeš da pratiš i na našim društvenim mrežama. 

Studijske posete organizovane su u okviru Erasmus + projekta “Youth Empowerment Incubator”, podržanog od strane Evropske unije.