fbpx
Novi ciklus Odlučionica! 

Novi ciklus Odlučionica! 

Ukoliko ste ispratili naše mreže, mogli ste da primetite da je bio otvoren konkurs za učešće u Odlučionicama 4.0. 

Prethodnog vikenda od 2. do 4. juna, održali smo Obuku za lokalne koordinatore EU dijaloga sa mladima i na taj način osnažili novu ekipu koja će realizovati Odlučionice ove godine. 

Ekipe se sastoje od predstavnika/ca jedinica lokalne samouprave (Kancelarija za mlade, Kulturni centar..), predstavnika/ca učeničkih parlamenata srednjih škola i udruženja građana. Po jedan predstavnik navedenih čini tim lokalnih koordinatora za EU dijalog sa mladima koji će do oktobra realizovati svoje zagovaračke inicijative. Ove inicijative imaju za cilj da razviju ili ukažu na određene potrebe mladih u njihovoj lokalnoj zajednici. 

Timovi nam dolaze iz sledećih sredina: 

  • Zrenjanin 
  • Bajina Bašta 
  • Zaječar 
  • Užice
  • Ćuprija 

Kroz obuku, predstavnici/ce su stekli znanja i veštine koje se tiču javnog zagovaranja, kreiranja poruka, ali su se i upoznali sa aktivnim učešćem, mehanizmom EU dijaloga sa mladima i normativnim okvirom omladinske politike u Republici Srbiji, ali i na lokalu. 

Inicijative koje će realizovati, a koje će imati i dijaloge mladih sa donosiocima odluka, tiču se zagovaranja za omladinske klubove, informativne portale i prostore i usluge za karijerno savetovanje! 

Pozivamo vas da pratite KOMS i tim putem ispratite šta to ovi sjajni timovi realizuju. 😊 

Obuka za lokalne koordinatore EU dijaloga sa mladima realizuje se u okviru projekta Dijalozi sa mladima, u okviru Erasmus+ programa Evropske unije.