fbpx
Madi bez granica: INTERREG IPA radionice inspirišu angažovanje i saradnju

Madi bez granica: INTERREG IPA radionice inspirišu angažovanje i saradnju

U nedavno održanim radionicama u Srbiji, mladi su se našli u središtu zbivanja, stičući dragocena saznanja o uključivanju u INTERREG IPA programe. Ove radionice organizovane su od strane Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije, Evropske komisije i Instituta za saradnju i razvoj Albanije, a u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije. Imale su za cilj bolju informisanost mladih o ovim programima, jačanje prekograničnih i međuregionalnih odnosa, kao i informisanje o načinima na koje ovaj program može dodatno da poveže lokalne i nacionalne organizacije koje se bave politikama za mlade.  

Prva radionica, „INTERREG IPA PROGRAMI: Mogućnosti za mlade?“, održana 04.05. u Novom Sadu, bavila se mogućnostima koje nude INTERREG IPA programi i pružila mladima šansu da saznaju na koji način oni mogu da iskoriste ove programe za ostvarenje svojih ciljeva.  

Na panelu su se našli stručnjaci iz različitih oblasti, ali i mladi korisnici ovih programa, spremni da podele svoja iskustva i inspirišu druge mlade. Oni su istakli ulogu mladih u oblikovanju evropskih politika saradnje i ohrabrili ih da iskoriste prednosti INTERREG IPA programa.  

Mladi su mogli da čuju priče koje su ih motivisale da se aktivno uključe u INTERREG IPA programe, a pogotovo i to da će kroz nove pozive INTERREG IPA i IPA CBC 2021-2027 mladimabiti pružene brojne mogućnosti za angažovanje u projektima na teme socijalne inkluzije u obrazovanju i razvoj veština.  

Druga radionica „Mladi u INTERREG IPA: Kako mogu da učestvuju?„ održana u Beogradu 05. maja., postavila je fokus na aktivno učešće mladih u ovim programima. Panel diskusije, predstavljanje korisnih alata i razmena ideja bili su deo dinamičnog programa radionice, na kojoj su mladi saznali kako mogu ostvariti svoje ideje, doprineti evropskoj saradnji i oblikovati svoju budućnost.  

Takođe, eksperti i korisnici INTERREG IPA programa su preneli svoje perspektive o usklađivanju ovih programa sa preporukama Manifesta mladih, koji predstavlja potrebe i aspiracije evropske mladeži i služi kao vodič za inkluzivne politike, a čiji prioriteti i preporuke predstavljaju reference za razvoj projekta u ovom novom periodu finansiranja. 

Ove radionice u Srbiji su istakle važnost uključivanja mladih u programe međunarodne saradnje, putem kojih mladi ljudi imaju priliku da iskoriste njihove benefite i doprinesu održivosti organizacija civilnog društva, kao i da obezbede njihov kontinuitet. Dodatno, uključivanje mladih u razvoj i implementaciju ovih programa omogućava im da ispune svoj puni potencijal.