fbpx
KOMS traži pojačanje: Ako te privlači rad u KOMS-u prijavi se za pozicije koordinatora/ke članstva i programa 

KOMS traži pojačanje: Ako te privlači rad u KOMS-u prijavi se za pozicije koordinatora/ke članstva i programa 

KOMS raspisuje konkurs za 2 koordinatorske pozicije: koordinator/ka programa i koordinator/ka za članstvo, na koji se možeš prijaviti u periodu od 26. juna do 9. jula 2023. godine.  

Ako te neka od ove dve pozicije zanima i misliš da bi se u njoj dobro snašao/snašla onda nastavi da čitaš ovaj oglas do kraja! 

 1. KOORDINATOR/KA PROGRAMA 

Koordinator/ka programa KOMS-a je osoba koji rukovodi i koordinira programom i projektima KOMS-a, sa ciljem da  oni budu vođeni i sprovedeni prema unapred dogovorenim kriterijumima, kao i da svaki program sadrži razvojnu komponentu. 

Koji radni zadaci te očekuju ako se prijaviš i prođeš konkurs? 

 • Organizacija aktivnosti u okviru procesa, projekata i programa kojim ćeš koordinirati;  
 • Zajedno sa KOMS timom, osmišljavaćeš aktivnosti vezane za različite programske celine u oblasti omladinske politike; 
 • Staraćeš se o vidljivosti procesa, programa i projekata kojim ćeš koordinirati i plasiraćeš informacije za javnost u saradnji sa komunikacionim timom u KOMS-u; 
 • Prikupljaćeš i dostavljati dokumentaciju koja nastaje prilikom realizacije aktivnosti donatorima; 
 • Predstavljaćeš projektne aktivnosti i ostvarene rezultate drugim organizacijama i institucijama, stručnim krugovima i javnosti uz konsultacije i saglasnost menadžerke programa; 
 • Vršićeš stalno umrežavanje i razmenu iskustava sa pojedincima, organizacijama i institucijama iz zemlje i inostranstva; 
 • Izrađivaćeš periodične i finalne narativne izveštaje o realizaciji projekta i uz saglasnost menadžera/ke programa dostavljati ih donatorima; 
 • Prikupljaćeš podatke neophodne za ocenjivanje uspešnosti ostvarenih rezultata u toku realizacije projektnih aktivnosti, redovno analizirati i obrađivati prikupljene podatke, te upravljati bazama podataka; 
 • Na nedeljnom nivou izveštavaćeš programsku menadžerku o trenutnim i planiranim aktivnostima, tekućim problemima; 
 • Dostavljaćeš mesečni izveštaj o radu menadžerki programa; 
 • Predlagaćeš reaktivne mere menadžerki programa, programska rešenja i politike kao odgovor na novonastalu situaciju u društvenom, ekonomskom i/ili političkom okruženju, te takve mere i sprovoditi; 
 • Učestvovaćeš u procesima planiranja i pisanja predloga projekata za donatore; 
 • Sprovodićeš program prakse u KOMS-u i mentorisati rad praktikanata/kinja za program; 
 • Obavljaćeš druge poslove po nalogu programske menadžerke, odnosno generalne sekretarke. 

Kakve kvalifikacije bi trebalo da imaš za ovu poziciju? 

Za poziciju koordinatora/ke programa, potrebno je da imaš minimum VIIa stepen stručne spreme ili pet godina relevantnog radnog i/ili volonterskog iskustva.  

Sa diplomom osnovnih akademskih studija, potrebno je da imaš minimum tri, a u slučaju nižeg stepena stručne spreme) pet godina iskustva, i to konkretno: 

 • u upravljanju projektima u omladinskom sektoru; 
 • u upravljanju timom. 

Znanja i veštine koje su ti neophodne za ovu poziciju: 

 • Poznavanje engleskog jezika – (B2) 
 • Poznavanje rada na računaru – MS Office paket 
 • Veštine planiranja, pisanja programa i projekata, realizacije, kao i monitoringa i vrednovanja 
 • Poznavanje donatorske politike u Srbiji i regionu 

Kompetencije koje tražimo: 

 • Evaluacija problema 
 • Obrada detalja 
 • Upravljanje uspehom 
 • Rezilijentnost 
 • Istraživanje problema 
 • Obezbeđivanje liderstva 

Poželjno je i da imaš vozačku dozvolu B kategorije. 

Kakav će biti tip tvog angažovanja i kako da se prijaviš? 

Nudimo ti ugovor o radu na određeno na 6 meseci, od kojih će prva 2 meseca biti probni rad i uz mogućnost produženja ugovora. Naš tim je mlad, svi baš volimo svoj posao i dogovaramo se oko svega! 

Za uspešnu prijavu potrebno je da na imejl konkurs@koms.rs sa naslovom mejla „Prijava za radno mesto koordinator/koordinatorka programa KOMS-a“ pošalješ: 

 1. svoj CV na srpskom jeziku,  
 1. motivaciono pismo (do 500 reči) 
 1. najmanje 2 kontakta bivših/sadašnjih poslodavaca, saradnika i saradnica i drugih osoba koji poznaju kako radiš i mogu da kažu nešto više o tvojim kompetencijama.  

Rok za slanje je 9. jul 2023. godine (do 23:59h). 

Ukoliko prekoračiš rok – nećemo moći da uzmemo tvoju prijavu u razmatranje, tako da ti preporučujemo da se što pre prijaviš i ne čekaš poslednji trenutak.  

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug će biti pozvani na razgovor sa komisijom.  

 1. KOORDINATOR/KA ZA ČLANSTVO 

Koordinator/ka za članstvo u KOMS-u održava kontinuiranu komunikaciju sa organizacijama članicama KOMS-a, koordinira rad aktivnosti umrežavanja članstva i uopšte čitavog saveza i unapređuje saradnju organizacija članica. Cilj pozicije jeste da se stara o identifikaciji resursa i potreba mreže, uključivanju članica u razvoj zagovaračkih prioriteta mreže, negovanju dvosmerne komunikaciji članstva i KOMS organa i razvoju mreže u skladu sa zaključcima iz konsultacija. 

Koji radni zadaci te očekuju ako se prijaviš i prođeš konkurs? 

 • Razvijaćeš Strategiju članstva KOMS, sprovoditi aktivnosti u okviru programa saradnje sa organizacijama članicama i koordinirati aktivnosti umrežavanja i rada članica KOMS-a.  
 • Vršićeš redovno izveštavanje programskoj menadžerki i generalnoj sekretarki o trenutnim i planiranim aktivnostima u okviru sprovođenja Strategije članstva i izazovima u implementaciji; iniciraćeš unapređenje saradnje sa članstvom;  
 • Koordiniraćeš rad Komisije za prijem i reviziju članstva sa predstavnicima/ama drugih organa KOMS-a i pružaćeš podršku u ispitivanju ispunjenosti kriterijuma članica.  
 • Redovno ćeš komunicirati sa organizacijama članicama KOMS-a i aktivno unapređivati kanale komunikacije za saradnju sa članstvom. 
 • Ispitivaćeš i identifikovati potrebe članica, radićeš na međusobnom upoznavanju praksi i ekspertiza i programskom timu predlagati ideje za aktivnosti. 
 • Pružaćeš podršku organizacijama članicama za programske i administrativne aspekte poslovanja udruženja mladih i za mlade. 
 • Organizovaćeš program jačanja kapaciteta organizacija članica i na osnovu godišnjeg ispitivanja potreba članica uticaćeš na to kakve programe obuka ćemo sprovoditi. 
 • Kontinuirano ćeš pratiti trendove u oblasti aktivizma mladih, identifikovaćeš nezastupljene regione i inicirati aktivnosti za unapređenje aktivizma mladih u njima.  
 • Samostalno ćeš rukovoditi dodeljenim projektima u KOMS-u i realizovati projektne aktivnosti u sklopu programske oblasti saradnje sa organizacijama članicama. 
 • Staraćeš se o vidljivosti programa i projekta kojim koordinira i plasira informacije za javnost u saradnji sa komunikacionim timom;  
 • Vršićeš stalno umrežavanje i razmenu iskustava sa pojedincima, organizacijama i institucijama iz zemlje i inostranstva; 
 • Prikupljaćeš podatke neophodne za ocenjivanje uspešnosti ostvarenih rezultata u toku realizacije programske aktivnosti, redovno analizirati i obrađivati prikupljene podatke, te voditi baze podataka; 
 • Organizovaćeš i predstavljati projektne aktivnosti i ostvarene rezultate drugim organizacijama i institucijama, stručnim krugovima i javnosti uz konsultacije i saglasnost generalne sekretarke; 
 • Prikupljaćeš i dostavljati dokumentaciju koja nastaje prilikom realizacije aktivnosti; 
 • Na nedeljnom nivou ćeš izveštavati programsku menadžerku o trenutnim i planiranim aktivnostima, tekućim problemima; dostavljaćeš mesečni izveštaj o radu;  
 • Učestvovaćeš u procesima planiranja i pisanja predloga projekata za donatore; 
 • Učestvovaćeš u sprovođenju programa prakse u KOMS-u i mentorisati rad praktikanata/kinja za program; 
 • Obavljaćeš druge poslove po nalogu menadžerke programa i generalne sekretarke. 

Kakve kvalifikacije bi trebalo da imaš za ovu poziciju? 

Za poziciju koordinatora/ke za članstvo, potrebno je da imaš minimum VIIa stepen stručne spreme ili pet godina relevantnog radnog i/ili volonterskog iskustva.  

Sa diplomom osnovnih akademskih studija, potrebno je da imaš minimum tri, a u slučaju nižeg stepena stručne spreme, pet godina iskustva, i to konkretno: 

 • Iskustvo u projektnom menadžmentu, omladinskom sektoru i omladinskom radu; 
 • Iskustvo u omladinskoj politici na lokalnom nivou. 

Znanja i veštine koje su ti neophodne za ovu poziciju: 

 • Poznavanje engleskog jezika – (B2) 
 • Poznavanje rada na računaru – MS Office paket 
 • Veštine planiranja, pisanja programa i projekata, realizacije, kao i monitoringa i vrednovanja 
 • Poznavanje donatorske politike u Srbiji i regionu 
 • Sposobnost koordinacije mrežom sa izraženim liderskim veštinama 

Kompetencije koje tražimo: 

 • Upravljanje uspehom 
 • Rezilijentnost 
 • Istraživanje problema 
 • Komuniciranje informacija 

Poželjno je i da imaš vozačku dozvolu B kategorije. 

Kakav će biti tip tvog angažovanja i kako da se prijaviš? 

Nudimo ti ugovor o radu na određeno na 6 meseci, od kojih će prva 2 meseca biti probni rad i uz mogućnost produženja ugovora. Naš tim je mlad, svi baš volimo svoj posao i dogovaramo se oko svega! 

Za uspešnu prijavu potrebno je da na imejl konkurs@koms.rs sa naslovom mejla „Prijava za radno mesto koordinator/koordinatorka za članstvo u KOMS-u“ pošalješ: 

 1. svoj CV na srpskom jeziku,  
 1. motivaciono pismo (do 500 reči) 
 1. najmanje 2 kontakta bivših/sadašnjih poslodavaca, saradnika i saradnica i drugih osoba koji poznaju kako radiš i mogu da kažu nešto više o tvojim kompetencijama. 

Rok za slanje je 9. jul 2023. godine (do 23:59h). 

Ukoliko prekoračiš rok – nećemo moći da uzmemo tvoju prijavu u razmatranje, tako da ti preporučujemo da se što pre prijaviš i ne čekaš poslednji trenutak.  

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug će biti pozvani na razgovor sa komisijom.  

Za više detalja o konkursu možeš kontaktirati Miljanu Pejić, generalnu sekretarku KOMS na mejl adresu: miljana.pejic@koms.rs, ili na broj telefona: 062/467-344 radnim danima od 9 do 17 časova.