fbpx
KOMS na konferenciji inicijative ”Europe goes local”

KOMS na konferenciji inicijative ”Europe goes local”

Krovna organizacija mladih Srbije učestvovala je na petoj po redu konferenciji inicijative ”Europe goes local” kao deo nacionalne delegacije. Na poziv nacionalne agencije, Fondacije Tempus, KOMS je učestvovao na ovoj konferenciji i naša predstavnica, Milja Zdravković, provela je tri dana u Stokholmu, Švedskoj od 23. do 25. maja.

Projekat “Europe goes local” postoji već pet godina i okuplja relevantne aktere u omladinskom sektoru iz čitave Evrope. Reč je o projektu saradnje koji se realizuje uz podršku Erazmus+ programa i koji za cilj ima jačanje i razvijanje omladinskog rada na lokalnom nivou. Detaljne informacije su dostupne na sledećem linku: https://europegoeslocal.eu/home/.

Na konferenciji se diskutovalo o adekvatnoj podršci lokalnom omladinskom radu i upotrebi evropskih alata i okvira rada sa mladima na lokalnom nivou, ulozi opština i lokalnih NVO u obezbeđivanju kvalitetnog rada sa mladima, kao i razmeni dobrih praksi.

Fokus je na saradnji jedinica lokalne samouprave, te je konferencija bila usmerena ka prezentovanju primera dobrih praksi zemalja koje učestvuju u ovoj inicijativi, neki od primera dobrih praksi upravo dolaze iz Slovenije i Hrvatske.

Pored toga, predstavljeni su različiti načini uključivanja mladih i saradnje jedinica lokalne samouprave. Jedna od inicijativa i projekata koju bi Milja izdvojila, a koja joj se svidela jeste ”Municipality goes international” koja ima za cilj da približi međunarodni omladinski rad i rad sa mladima na lokalni nivo, ono što bi posebno izdvojila jeste da je prilikom predstavljanja spomenuto to da su JLS obavezne da izdvoje sredstva i da pruže podršku sprovođenju omladinskog rada kod njih. Ovaj projekat sprovodi se u Nemačkoj. 

U okviru sesija, nacionalna delegacija imala je priliku da razmeni iskustva sa drugim nacionalnim delegacijama, ali i da kreira i predstavi planove za naredni period. Nacionalnu delegaciju, pored KOMS, činili su i predstavnici/ce grada Zaječara – Kancelarije za mlade, opštine Ćuprija – opštinski većnik za omladinsku politiku i Fondacije Tempus.

Zahvaljujemo se Fondaciji Tempus na pozivu i ovakvoj prilici razmene iskustva i umrežavanja!