fbpx
KOMS i Savet Evrope: Objavljivanje Kompas priručnik i poseta Antje Rotmund 

KOMS i Savet Evrope: Objavljivanje Kompas priručnik i poseta Antje Rotmund 

Kancelarija Saveta Evrope 8. juna u Beogradu organizovala je panel diskusiju pod nazivom ,,Živeti, učiti i delovati za ljudska prava” kada je objavljena i nova verzija priručnika za obrazovanje mladih o ljudskim pravima Kompas na srpskom jeziku.   

Objavljivanje nove verzije priručnika “Kompas” na srpskom jeziku je važan događaj za obrazovanje mladih u Srbiji na temu ljudskih prava. Njegovo prevođenje predstavlja podršku osnaživanju omladinskih lidera/ki, edukatora/ki i omladinskih radnika/ca da podrže aktivno učešće mladih ljudi u demokratskom životu i poštovanju ljudskih prava. Takođe, podrška pri učešću mladih u demokratskom životu i procesima donošenja odluka kroz obrazovanje o ljudskim pravima i osnovnim demokratskim vrednostima je osnova Rejkjavik principa za demokratiju, usvojenih na Samitu Saveta Evrope u maju 2023. 

Uvodnu reč na panelu imali su Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Nj.E. Kati Bugenhout, ambasadorka Belgije u Srbiji kao i Ivana Antonijević, pomoćnica Ministra u Ministarstvu turizma i omladine.  

Uvodno izlaganje imala je Antje Rotmund, šefica omladinskog sektora Saveta Evrope nakon čega je usledila panel diskusija pod nazivom ,,Ka kulturi ljudskih prava u vremenima krize – Da li smo dorasli zadatku” na kojoj je KOMS predstavljala generalna sekretarka, Miljana Pejić.  

Miljana je u razgovoru sa sagovornicima istakla da je neophodno veće ulaganje u obrazovanje mladih o participaciji i ljudskim pravima, i kroz formalno, ali i neformalno obrazovanje, te da je Kompas sjajan vodič za to. Ona je zaključila da nije svako učešće mladih u javnom životu smislena i svrsishodna participacija mladih i da je neophodno da institucije imaju mnogo veću odgovornost prema mladima i da ih ravnopravno uključuju u donošenje važnih odluka koje se tiču njihove budućnosti.  

Istog dana, imali smo veliko zadovoljstvo da u prostorijama KOMS-a ugostimo šeficu omladinskog sektora Saveta Evrope Antje Rotmund i Maju Micić Lazović, kao predstavnicu kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. Sa njima smo razgovarali o važnosti komenadžment mehanizma koji se primenjuje kroz Savetodavno veće za mlade Saveta Evrope, a u kom će u 2024. i 2025. KOMS imati svoju predstavnicu.  

Takođe, na sastanku smo imali priliku da razgovaramo o važnosti nezavisnosti nacionalnih krovnih savezi mladih, odnosno mreža organizacija mladih i za mlade kao autentičnih predstavničkih tela mladih, kao i principima koji su obuhvaćeni Preporukom o ulozi nacionalnih krovnih savezi mladih u razvoju omladinske politike koju je usvojio Komitet ministara 2006. godine.