fbpx
Glasajte za KOMS u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Glasajte za KOMS u Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

U toku je glasanje za izbor članova i članica Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Vlade Republike Srbije koje formira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. KOMS takođe učestvuje u ovom procesu i ima prijavljene kandidatkinje!


Zašto je ovo važno? 

Ovaj Savet će biti zadužen za unapređenje saradnje i dijaloga između državnih organa i organizacija civilnog društva, kako bi se osiguralo veće uključivanje civilnog sektora u proces donošenja odluka na svim nivoima, unapređenje transparentnosti finansiranja i održivosti našeg sektora, kao i veće učešće u procesu evropskih integracija.


Zašto KOMS? 

Ukoliko bismobili izabrani, bili bismo jedini predstavnici interesa mladih u ovom telu. Svesni izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju organizacije mladih i za mlade, članstvo KOMS-a unutar ovog Saveta nam garantuje da će autentičan glas mladih pronaći svoje mesto za stolom.


Ko su kandidatkinje?

Kandidatkinje za članicu, odnosno zamenicu članice Saveta, su predsednica Upravnog odbora Gordana Adamov i programska menadžerka Milica Borjanić.


Kako možete da glasate?

Glasanje se obavlja isključivo putem mejla, na memorandumu organizacije uz navođenje naziva organizacije i imena kandidata/kinje za koga se glasa. Na memorandumu mora stajati potpis ovlašćenog pravnog zastupnika kao i pečat organizacije koja glasa.

Napomena: Jedna organizacija može glasati samo za jednu kandidaturu!
 

Glasanje se završava u petak, 30.juna, a do tada skeniran dokument možete poslati na mejl savetcivilnodrustvo@minljmpdd.gov.rs

Na ovom linku možete pronaći više informacija.