fbpx
Evropski parlament izglasao zabranu neplaćenih praksi: šta to znači za mlade u Srbiji? 

Evropski parlament izglasao zabranu neplaćenih praksi: šta to znači za mlade u Srbiji? 

Kroz koliko neplaćenih praksi si ti prošao/la?  

Činjenica da pitanje formulišemo na ovaj način bez prvobitne provere da li je uopšte bilo takvog iskustva govori dovoljno u kakvoj realnosti živi većina mladih u Srbiji. Odnosno kakva je realnost mladih koji imaju želju da se usavršavaju i koji tek ulaze na tržište rada.  

Zabrinjavajući podatak iz Alternativnog izveštaja koji nam govori da skoro ¾ mladih nije dobilo naknadu za svoj rad na praksi takođe ilustruje ovaj negativan fenomen. 

Međutim, postoje pozitivne promene. Promene koje sada viđamo u Evropi, a aktivno i marljivo radimo kako bismo ih preneli i kod nas.  

Evropski parlament je izglasao zabranu neplaćenih praksi i time poslao jasnu poruku da se zloupotreba mladih kao besplatnog resursa mora zaustaviti.
U sredu 14. juna 2023. godine je plenarna sednica Evropskog parlamenta sa 404 glasa “za”, 78 “protiv” i 130 uzdržanih usvojila izveštaj u kome se Komisija poziva da predloži direktivu o kvalitetnim praksama, kao i da ažurira postojeći Okvir koji reguliše kvalitet radnih praksi. 

Prema rečima poslanika, nova direktiva bi trebalo da postavi minimalne standarde kvaliteta, koji uključuju trajanje praksi, regulaciju novčane nadoknade, ali i pristupa socijalnoj zaštiti u skladu sa nacionalnim pravom. 

Mladi za svoj angažman na praksama treba da dobiju adekvatnu nadoknadu koja barem pokriva troškove osnovnih životnih potrepština kao što su hrana, stanovanje i prevoz, uzimajući u obzir troškove života u svakoj državi članici, rečeno je u Evropskom parlamentu. 

U redu je ako se pitaš kakve to veze ima sa tobom i Srbijom jer dosta stvari koje se dese u Evropi nemaju mnogo uticaja na ono što se dešava u našoj zemlji. Srećom, to nije slučaj i sa neplaćenim praksama.  

Kratak pregled puta Zakona o radnim praksama u Srbiji 

2021. relevantni akteri u Srbiji, kao i KOMS počeli su da rade na izradi Nacrta prvog Zakona o radnim praksama koji zadovoljava veliki broj kriterijuma kvalitetnih radnih praksi.  

Usvajanje ovog Zakona najavila je i mandatarka Ana Brnabić u svom ekspozeu, 27. oktobra 2022. godine, a rad na nacrtu Zakona nastavio se i u 2023. godini.  Potreban nam je ovakav Zakon što pre i očekujemo da će se on naći najkasnije do kraja septembra u Skupštinskoj proceduri. 

Odluka Evropskog parlamenta predstavlja bitan korak ka osvešćivanju o značaju plaćenih, dostojanstvenih radnih praksi koje su pristupačne svim mladima. Pitanje plaćenih, odnosno neplaćenih radnih praksi i stažiranja je pitanje ljudskih prava mladih i ono tako treba biti i tretirano.  

KOMS nastavlja da zagovara usvajanje Zakona o radnim praksama koji će definitivno unaprediti položaj mladih u Srbiji, olakšati im pristupanje tržištu rada i približiti Srbiju i položaj mladih u Srbiji evropskim praksama i pravima koja uživaju i građani/ke EU.