fbpx
„Biti glasna je za mene deo svakodnevnice“ 

„Biti glasna je za mene deo svakodnevnice“ 

„Stalo nam je da živimo u boljem društvu, stalo nam je do toga da budemo pitani i istinski želimo da doprinesemo tome da neki budući mladi ljudi imaju mnogo bolju početnu poziciju u odnosu na to kakvu smo mi sa 15 godina imali.“ 

Ovo su reči Gordane Adamov, jedne od učesnica #Vanrednoglasni treninga, koja podvlači da je lako reći mladima da su nedovoljno glasni u sistemu gde su na svakom koraku stišavani na različite načine. 

Prirodno se nameće pitanje – kako da mladi dođu do glasa u Srbiji? 

Ujedinjene nacije često shvatamo kao nešto apstraktno, a njihove mehanizme za očuvanje ljudskih prava kao nešto što nema direktan uticaj na nas kao pojedince. Kako to ne može biti dalje od istine, organizovali smo trening #Vanrednoglasni, uz pomoć kog smo hteli da mlade upoznamo sa konkretnim postupcima i alatima koje UN nudi, a koji su im na raspolaganju kako bismo zajedno radili ka boljem položaju mladih u Srbiji. 

Ovaj trening pokazao je mladima kako da vokalizuju izazove sa kojima se susreću i smeste ih u okvire UN mehanizama koji te izazove i probleme mogu rešiti. 

Lazar Begović, takođe jedan od učesnika ovog treninga, UN vidi ključnim u borbi za bolji položaj mladih u Srbiji. 
 
„UN mehanizmi predstavljaju nadgradnju onoga što nam je do sada bilo poznato baš zato što se njihovo zagovaranje sprovodi na višem, međunarodnom nivou. Drugačije je kada neki pojedinac, odnosno pojedinka ili organizacija istaknu problem u odnosu na to kada taj problem uvidi nekoliko drugih država, pa preporuči Srbiji da bi ga trebalo rešiti. Korišćenje UN mehanizama je kompleksno, ali apsolutno vredno napora i truda“ smatra Lazar.

A koji mehanizmi za zagovaranje boljeg položaja mladih već postoje u Srbiji? 

Savet za mlade Republike Srbije obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži, tako da mladi učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika, na ravnopravnoj osnovi, pod istim uslovima i sa jednakom moći odlučivanja kao predstavnici i predstavnice institucija. 

Zajedno sa Milicom Borjanić, programskom menadžerkom KOMS-a, učesnici i učesnice #Vanrednoglasni treninga su se informisali o radu i ulozi Saveta za mlade Republike Srbije, i o tome na koje načine oni mogu kroz lični angažman da doprinesu zagovaranju za bolji položaj mladih. 

Član Saveta za mlade Savetodavne grupe mladih UN u Srbiji, ali i učesnik treninga, Velimir Milošev kaže da „postoje različiti institucionalni i vaninstitucionalni mehanizmi“ koje mladi mogu iskoristiti da se angažuju u borbi za svoja prava.  

On navodi mehanizme poput: „učeničkih i studentskih parlamenata, Saveta za mlade, tamo gde postoje, peticije, javne rasprave za važna dokumenta, ali su tu takođe i protesti. Srednjoškolci su pokazali u martu da i taj mehanizam radi posao, s obzirom na to da je usvojen njihov zahtev da se državna matura odloži za još jednu godinu.“ 

Gordana je, zajedno sa Velimirom, deo Saveta za mlade. Ona takođe naglašava da „institucije moraju pod hitno da nauče da saslušaju mlade“ jer dok se to ne desi „mladi će nastaviti da traže svoj bolji položaj ispred vrata institucija.“ 

„Za početak je potrebno da mi mladi slobodno, otvoreno i pre svega uporno govorimo o našem trenutnom položaju i preprekama koje nas u ovom sistemu na putu ka statusu “odraslih” svakodnevno čekaju. Sa druge strane, institucije moraju pod hitno da nauče da nas saslušaju i da ono o čemu govorimo ne shvataju kao kritiku nego da prihvate stvarno stanje stvari i da rade u našem interesu, jer zbog toga i postoje“ iznosi Gordana.

Kako bi mladi znali kako da iskoriste alate koje postoje upravo zbog njih, oni moraju biti u toku sa dešavanjima u njihovoj zemlji, ali i van nje. UN mehanizmi su sjajna prilika da se mladi uključe u pitanja koja smatraju bitnim. Uz pomoć treninga #Vanrednoglasni, ali i sličnih prilika, mladi treba da osveste svoju ulogu u nizu karika ka boljem poštovanju ljudskih prava i očuvanju demokratije.  

S obzirom na to da formalno obrazovanje retko kada ustupi prostora za ovakve teme, bitno je da se ove teme pokreću u neformalnim prilikama za učenje. 

„Na fakultetu se nismo bavili tom temom na takav način i trening mi je bio jako značajan jer mi je približio kako sve to funkcioniše iz različitih uglova. Proširio je moje vidike u pogledu zastupanja određenih stavova jer je to bila situacija kao da sam do sad znao samo za postojanje osnovnih boja i onda mi je neko rekao da postoji još beskonačno mnogo drugih. Dobio sam mnogo bolje alatke za izazove sa kojima se srećem“ govori Lazar Begović. 

Na to koliko je bitno da inicijative mladih budu međunarodno prepoznate ukazuje i Velimir koji kaže da je „donosiocima odluka drugačije kad čuju da nešto podržava UN, i ovaj trening mi je otvorio oči širokom dijapazonu takvih “stvari koje UN podržava”.  

Mladi moraju da imaju glas da bi se za njih čulo. Biti #Vanrednoglasan može se desiti i kroz šapat ukoliko oni kojima je on upućen žele da ga čuju.  

Više o treningu koji je održan čitaj ovde

Autorka: Marija Jovanović  

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u tekstu je mišljenje autorke i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.