fbpx
Vanredno glasni: UN mehanizmi u zagovaranju boljeg položaja mladih

Vanredno glasni: UN mehanizmi u zagovaranju boljeg položaja mladih

U subotu i nedelju, 27. i 28. maja održan je trening Vanredno glasni – Kako koristimo UN mehanizme u zagovaranju za bolji položaj mladih, kao deo projekta koji u partnerstvu realizuju KOMS i Beogradski centar za ljudska prava.

U toku prvog dana treninga, mladi su imali prilike da se bliže upoznaju sa UN mehanizmima, i to u razgovoru sa Ivanom Joksimović, pomoćnicom ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Aleksandrom Petrović, saradnicom za ljudska prava Tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Dušanom Pokuševskim, programskim direktorom Beogradskog centra za ljudska prava.

Učesnici i učesnice treninga su sa predavačima/icama razgovarali o različitim konvencijama i protokolima Ujedinjenih nacija koje je ratifikovala Republika Srbija, ali i o telima za njihovo praćenje.

Zajedno sa Milicom Borjanić, programskom menadžerkom KOMS-a, učesnici i učesnice su se informisali o radu i ulozi Saveta za mlade Republike Srbije, i o tome na koje načine oni mogu kroz lični angažman da doprinesu zagovaranju za bolji položaj mladih.

U toku drugog dana treninga, mladi su se upoznali sa ciklusima izveštavanja pred komitetima Ujedinjenih nacija, mehanizmima zaštite ljudskih prava UN-a i nevladinih organizacija, alternativnim izveštajima i njihovim značajem.

Na radionici Kako pratiti realizaciju preporuka UN mehanizama iz svojih uloga? razvijali su veštine praćenja preporuka iz ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) i njihovog kreiranja.

Milica Mutavdžić, saradnica Omladinskog programa Beogradskog centra za ljudska prava, pričala je o njenom iskustvu iz Ženeve, gde je na sednici koja prethodi zasedanju UPR-a imala prilike da ukaže na probleme sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji.

Mladi su na treningu iskazali veliko interesovanje za teme o kojima se govorilo, a u interaktivnom razgovoru sa predavačima imali su prilike i da dobiju odgovore na pitanja o tome kako oni mogu da doprinesu unapređenju položaja mladih u Srbiji.

Ovaj trening realizovan je u sklopu projekta Vanredno glasni – mehanizmima Ujedinjenih nacija za bolji položaj mladih u Srbiji, koji realizuje Beogradski centar za ljudska prava, i na kome je Krovna organozacija mladih Srbije partner, a uz podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.