fbpx
Saveti koji ti mogu poslužiti ovih dana

Saveti koji ti mogu poslužiti ovih dana

U teškim danima poput ovih bitno je da se ojača osećaj podrške, solidarnosti i zajedništva, ali i da se nikako ne zanameri značaj brige o mentalnom zdravlju.

Zato smo za tebe izdvojil Unicefove savete koji ti mogu značiti u ovakvim trenucima, a na dnu ove stranice možeš pronaći smernice u komunikaciji sa mladima/vršnjacima čije je mentalno zdravlje ugroženo.

Važno je da prekinete kod tišine i ignorisanja. Pričati o incidentu, o osećanjama i ponašanjima koja nam smetaju ili nam prijaju je od vitalne važnosti za oporavak.

Ograničite pristup medijima i informacijama, ali i društvenim mrežama. Mora se razumeti da mediji ali i drugi mladi imaju različite načine izveštavanja i stavova o situaciji koje mogu dodatno da te uznemire. Limitirati pristup društvenim mrežama na samo par sati dnevno.

Aktivno slušajte svoje prijatelje. Pažljivo slušamo šta nam se govori, na koji način je nešto rečeno i kakvim je govorom tela ispraćeno. Na ovaj način dobijamo kompletnu sliku koja nam daje mogućnost da odgovorimo na najbolji mogući način.

Puno razumevanje i podrška. Svi različito reagujemo na traumatične i stresne događaje i vesti, stoga je jako važno da imamo razumevanje za sve vrste emocija i ponašanja koje se javljaju kod naših prijatelja.

Podržite prijatelje da se što pre vratite redovnim aktivnostima: šetnja, hobi, druženje, bioskop, sport… Sve aktivnosti koje će pomoći da se što pre vratite u redovan ritam života.

Ohrabrite svoje prijatelje da potraže pomoć. Jedan da najtežih koraka jeste obraćanje za pomoć i jako je važno da ohrabrimo prijatelje da na vreme i na proverenom mestu potraže kvalitetnu podršku.

Dok brinete o zdravlju svojih prijatelja, nemojte da zaboravite da brinete i o sopstvenom mentalnom zdravlju. I vama je potreban odmor ili podrška nekog u koga imate poverenje. Ukoliko primetite da vam je potrebna pomoć stručnjaka, ne oklevajte da je potražite.

https://koms.rs/wp-content/uploads/2023/05/UNICEF_Uobicajeni-znakovi-psiholoske-uznemirenosti-dece.pdf

https://koms.rs/wp-content/uploads/2023/05/UNICEF_Saveti-za-profesionalce-i-volontere_komunikacija-1.pdf