fbpx
KOMS u Sloveniji: Unapređenje saradnje i uticaja mladih kroz mrežu SYC i SNA

KOMS u Sloveniji: Unapređenje saradnje i uticaja mladih kroz mrežu SYC i SNA

Od 8. do 12. maja predsednica upravnog odbora, Gordana Adamov i programska koordinatorka, Anja Jokić, ispred KOMS-a boravile su na Bledu i u Ljubljani u Sloveniji na sastanku mreže južnjačkih omladinskih krovnih saveza (SYC). Na sastanku su bili prisutni i predstavnik i predstavnica Nacionalnog omladinskog kongresa Albanije (KRK) koji je postao pridružena članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ) u novembru 2022. godine.

U okviru sastanka predstavnici/ce krovnih saveza SYC mreže imali su priliku da razgovaraju o načinima na koje je moguće unaprediti saradnju, komunikaciju i uticaj u oblasti javnog zagovaranja i javnih politika vezanih za mlade u zemljama čiji su krovni savezi deo SYC mreže.

Takođe, u okviru događaja krovni savezi su imali priliku da se sastanu i sa predstavnicima Južnjačkih nacionalnih agencija za Erasmus+ (SNA) i razgovaraju o načinima na koje je moguće unaprediti zajednički rad i uticaj. Tom prilikom predstavnice KOMS-a su razgovarale sa predstavnicom Tempus fondacije i drugim predstavnicima/cama SNA o konkretnim predlozima za jačanje saradnje i unapređenje komunikacije između SYC i SNA, kao i promišljanje o novim vidovima saradnje.

Poslednjeg dana imali smo priliku da posetimo Ljubljanu i Škisova sajam koji okuplja omladinske i studentske organizacije iz cele Slovenije koje u okviru istog imaju priliku da predstave svoje rad.

Ovaj sastanak predstavlja važnu međunarodnu aktivnost u oblasti omladinske politike s obzirom na to da SYC mreža okuplja omladinske krovne saveze iz 15 različitih zemalja Evrope, a to su Srbija, Severna Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Rumunija, Bugarska Portugal, Španija, Francuska, Belgija, Italija i Malta. Takođe, ova mreža predstavlja važan sistem podrške članovima posebno kada je delovanje u okviru YFJ u pitanju.