fbpx
Šta znači učešće u Savetodavnom veću za mlade Saveta Evrope?

Šta znači učešće u Savetodavnom veću za mlade Saveta Evrope?

Možda si već imao/la prilike da vidiš na našem Instagram profilu (@komsmladi) da smo objavili post u vezi kandidature Anje Jokić – programske koordinatorke u KOMS-u.  

Ako bih pitala članove i članice KOMS-a da opišu Anju, verovatno bi rekli i ono što ona sama za sebe kaže: feministkinja, politikološkinja, vegetarijanka. Sa svojih 27 godina ima dosta iskustva u civilnom sektoru, a kaže da su joj se vrednosti i interesovanja poklopila i da je to bio razlog zašto je počela (i ostala) da radi u KOMS-u. Sada već pre 4 godine, tačnije 2019. godine, počela je kao praktikantkinja u KOMS-u, potom je bila asistentkinja, a danas je programska koordinatorka. Njen rad u KOMS-u je usmeren na međunarodnu i regionalnu saradnju i prava mladih. Pored posla, pohađa i master program evropskih integracija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Anja je kandidatkinja KOMS-a za Savetodavno veće za mlade (The Advisory Council on Youth – CCJ) Saveta Evrope, a upravo tim povodom sam iskoristila priliku da je pitam svašta nešto važno o ovoj temi. 

Za početak sam je pitala da kaže nešto više o celom procesu kandidature, na šta je ispričala: „Ceo proces je veoma zanimljiv, ali da budem iskrena, u početku je bio prilično izazova prvenstveno jer iziskuje dosta vremena. Međutim, vrlo brzo mi je postalo zabavno i uživam u upoznavanju kandidata/kinja, razumevanju njihovih prioriteta i motivacije jer proizilaze iz njihovog jedistvenog iskustva i znanja koje su do sada stekli prvenstveno kroz rad u omladinskom sektoru.“ 

Prirodno se nameće i pitanje zašto je ova kandidatura važna – kako za nju, tako i za KOMS. Na ovo pitanje mi je odgovorila: „Za mene mene je važna zbog prioriteta kojima se nadam da ću imati priliku da se bavim. Drago mi je jer su ovi prioriteti povezani i sa onim što su KOMS-ovi prioritet. Važno mi je da sve što ću imati priliku da radim u CCJ ima uticaja na mlade, omladinske organizacije i omladinski sektor u Srbiji, na Zapadnom Balkanu i u Evropi

Za mene ova kandidatura znači i priliku za mlade ljude i organizacije mladih i za mlade koji dolaze iz države i regiona sa smanjenim mogućnostima, prvenstveno iz razloga što nismodeo Evropske unije, da budu uključeni u procese donošenja odluka koji se direktno tiču demokratije, ljudskih prava i vladavine prava što mislim da je za kvalitet života mladih u Srbiji veoma važno. 

Takođe, zaista verujem su mladi ljudi više od krajnjih korisnika/indikatora i glasača. Onda kada im je pružena prilika oni zaista mogu da budu značajan akter i pokretači promena u društvu, pa u ostalom i donosioci i donositeljke odluka. Iz ovog razloga CCJ posmatram kao prostor koji mladima omogućuje upravo da budu ravnopravni partneri predstavnicima vlasti i da donose odluke koje mogu da imaju pozitivan uticaj na druge mlade, omladinske organizacije pa i institucije širom Evrope.“ 

Pošto znamo da bi ovakvo učešće u radu važnog tela nosilo dosta odgovornosti i očekivanja, pitala sam je koja će to biti očekivanja, zaduženja i zadaci koje će imati da obavlja ako (i nadamo se – kada) bude odabrana za članicu Savetodavnog veća za mlade Saveta Evrope.  

„Konkretno, CCJ i njegovi članovi/ce pomažu da omladinske politike i prioriteti budu integrisani u program aktivnosti Saveta Evrope tako što daju mišljenja i predloge svim telima ove organizacije. Takođe, članovi CCJ osiguravaju da su mladi ljudi uključeni u druge aktivnosti Saveta Evrope i da promovišu rad CCJ i organizacije i van njih samih. 

Takođe, ukoliko budem izabrana za članicu CCJ-a bila bih zadužena i za neki od portfelja koji su u skladu sa Strategijom omladinskog sektora do 2030. godine Saveta Evrope. Ja bih u svom mandatu želela da se fokusiram na usko povezane prioritete koji su u skladu sa mojim i prioritetima KOMS-a, a oni su sledeći: 

1) Saradnju sa Evropskim omladinskim forumom YFJ i nacionalnim omladinskim savetima iz svih zemalja članica Saveta Evope, 

2) Obezbeđivanje da ciljevi Agende Mladi, mir i bezbednost budu reflektovani u odlukama i delovanju odeljenja za mlade Saveta Evrope. 

3) Obezbeđivanje pristupa mladih njihovim socio-ekonomskim pravima u skladu sa Preporukom CM/Rec(2016)7. 

I za kraj, pitala sam je da neskromno kaže – zašto misli da bi bila pravi izbor za članicu Savetodavnog veća za mlade Saveta Evrope? 

Rekla je: „Verujem da bih bila dobra kandidatkinja prvenstveno jer osim znanja u oblasti projektnog menadžmenta, javnog zagovaranja i javnih politika na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou takođe nosim jedinstvenu perspektivu izazova sa kojima se suočavaju mladi u Srbiji i na Zapadnom Balkanu, a koji su smatram nedovoljno zastupljeni na evropskom nivou. Takođe, mislim da je značajno i to što bih tamo predstavljala KOMS kao organizaciju koja ima razvijen kapacitet, kao i sektor koji ima razvijene mehanizme omladinske politike, koje bi doduše trebalo efikasnije primenjivati.“ 

Za kraj nam ostaje samo da podržimo Anju u kandidaturi za Savetodavno veće i da joj poželimo sreću na izborima, 21. aprila! 🤩 

Autorka teksta: Danijela Nikolić