fbpx
Održali smo Alternativnu javnu raspravu! 

Održali smo Alternativnu javnu raspravu! 

Pre nekoliko dana smo najavili i pozvali sve zainteresovane da se uključe u važan proces kreiranja Akcionog plana Strategije za mlade (za period 2023 – 2025). 

Dokument predloženog teksta Akcionog plana je objavljen na eKonsultacijama. Kao KOMS, tražili smo da bude održana javna rasprava povodom ovog pitanja kako bi svi zainteresovani mladi mogli da iskažu svoje mišljenje, međutim, sam događaj javne rasprave – nije realizovan.  

Zato smo došli na ideju da organizujemo Alternativnu javnu raspravu jer želimo da ono što je važno mladima bude prepoznato i u Akcionom planu Strategije za mlade

Alternativna javna rasprava se održala u petak, 7. aprila, a učesnici i učesnice su bili aktivni i davali predloge i ideje šta bi moglo da bude prepoznato u Akcionom planu a da je važno za položaj mladih. 

Nije da se hvalimo, ali bili smo produktivni i prešli ceo dokument. Tamo gde je bilo potrebno, zastajali smo i diskutovali o važnosti nekih tema. 

Nakon što smo prešli sve mere i predložene aktivnosti u okviru njih, predstavnice KOMS su sve to sumirale u jedan dokument koji je dostavljen Ministarstvu turizma i omladine, a kroz radne grupe ćemo svakako nastaviti da pratimo ispunjenost ovih komentara i sugestija mladih.