fbpx
KOMS predstavnici i predstavnice u Skoplju

KOMS predstavnici i predstavnice u Skoplju

Krajem marta, tačnije od 28. do 30. marta su predstavnici i predstavnice KOMS boravili u Skoplju, Severnoj Makedoniji.

Studijska poseta je bila posvećena temi participacije i zapošljivosti mladih koju je organizovao Nacionalni omladinski savet Makedonije – NMSM.

Na studijskoj poseti su ispred KOMS-a učestvovale/i Gordana Adamov, predsednica Upravnog odbora, Anja Jokić, programska koordinatorska i Aleksandar Đekić, predsednik Bečejskog udruženja mladih BUM, kao i predstavnici/ce Estonskog saveza omladinskih udruženja (ENL), Letonskog omladinskog saveta (LJP) i Slovačkog omladinskog saveta (RMS).

Prvi dan studijske posete

Prvog dana su učesnici i učesnice studijske posete išli u prostorije Mladi Hub, koje je ujedno i sedište NMSM-a gde su slušali nešto više o njihovim trenutnim zagovaračkim aktivnostima i prioritetima u oblasti omladinske politike. Programski menadžer NMSM, Filip Kulakov je predstavio ključne institucije i dokumente za funkcionisanje omladinskog sektora u Severnoj Makedoniji, kao što je Zakon o omladinskoj participaciji i omladinskim politikama.

Nakon toga je usledila poseta Agenciji za mlade i sport gde su učesnici/e razgovarali o njihovoj ulozi u omladinskom sektoru, sredstvima koja se izdvajaju za finansiranje omladinskog sektora ali i saradnji sa NMSM. Zanimljivost je to što Agencija trenutno uz podršku UNDP, UNFPA i Misije OEBS u Skoplju radi na izradi nove Nacionalne strategije za mlade za period 2023-2027.

Drugi dan

Započet posetom parlamentu Republike Severne Makedonije, gde su učesnici/e razgovarali sa članovima i članicama Kluba za omladinska pitanja i politike. Tom prilikom su koordinatorka kluba, Monika Zajkova, kao i članovi Jovan Jauleski, Darko Kaevski i Mohamed Kadriov predstavili rad ovog tela. Posebno su istakli kao značajno njihov rad usmeren na prevenciju masovnih emigracija mladih, kao i uvećanje budžeta za mlade i nauku.

Klub za omladinska pitanja i politike je neformalno telo parlamenta Republike Severne Makedonije i sastoji se od poslanika/ca svih parlamentarnih partija sa ciljem da kroz saradnju sa omladinskim organizacijama, neformalnim omladinskim grupama i podmlacima političkih partija zastupa interese mladih u Severenoj Makedoniji.

Nakon toga su učesnici i učesnice studijske posete otišli u Ministarstvo za rad i socijalne politike, gde im je Mladen Frčkovski, šef odeljenja za tržište rada, predstavio iskustvo Severne Makedonije u implementaciji Garancija za mlade. Istakao je značaj kapaciteta nacionalnih službi za zapošljavanje u uspešnoj primeni programa Garancija za mlade kao i ulogu omladinskih krovnih saveza i omladinskih organizacija koja je najznačajnija kada je dosezanje mladih i promocija samog programa u pitanju.

Treći dan

Poslednji dan je za učesnike/ce posete bio rezervisan za posetu Vlade Republike Severne Makedonije gde ih je primio Gjorgi Tasev, savetnik za omladinsku politiku premijera Severne Makedonije. On je predstavio svoju ulogu i rad u okviru Vlade. Deo diskusije sa učesnicima i učesnicama posete je bio posvećen mehanizmima participacije mladih i budžetima za mlade, pa je predstavnica KOMS tim povodom predstavila Dijalog mladih sa predsednicom Vlade Srbije kao i mere i rezultate ovog mehanizma po pitanju aktivnog učešća mladih, participativnog budžetiranja, ali i merama stambenog i ekonomskog osamostaljivanja mladih, za šta je postojalo posebno interesovanje Savetnika za omladinsku politiku.

Studijska poseta se završila odlaskom u Centar za socijalna preduzeća gde su učesnici/e upoznali predstavnike i predstavnice Centra, kao i predstavnike i predstavnice NMSM organizacija članica koje rade na podršci zapošljavanju i preduzetništvu mladih, uključujući i socijalno preduzetništvo.

Studijska poseta Severnoj Makedoniji bila je peta u nizu studijskih poseta u okviru Erasmus+ projekta ,,Youth Empowerment Incubator”. Aktivnosti projekta su usmerene na učešće mladih u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Letoniji, Estoniji i Slovačkoj i oslanjaju se na doprinos mladih i civilnog društva širom Evrope, kao i na sveobuhvatnu analizu dobrih praksi učešća mladih u procesima donošenja odluka i/ili ciljevima Dijaloga mladih u EU. Kroz projekat krovni savezi iz različitih država Evrope imaće priliku da uče jedni od drugih, da razmenjuju znanja, iskustva i što je najvažnije dobre prakse učešća mladih u procesima donošenja odluka, koje bi mogle da se primenjuju i u drugim partnerskim zemljama. 


Studijska poseta u okviru Erasmus + projekta “Youth Empowerment Incubator”, podržanog od strane Evropske unije.