fbpx
KOMS na generalnoj skupštini Evropskog omladinskog foruma

KOMS na generalnoj skupštini Evropskog omladinskog foruma

U petak i subotu, 21. i 22. aprila 2023. godine, u Briselu se održala generalna skupština Evropskog omladinskog foruma (YFJ), koja je okupila predstavnike/ce nacionalnih omladinskih saveta i međunarodnih omladinskih nevladinih organizacija, a na kojoj je učestvovala programska koordinatorka KOMS-a, Anja Jokić.  

Na intenzivnoj agendi našli su se i izbori za članove/ce Savetodavnog veća za mlade CCJ Saveta Evrope, kada je Anja kao KOMS kandidatkinja odabrana za članicu Veća za period 2024-2025.  

U naredne dve godine Anja će kao članica CCJ na osnovu sistema zajedničkog upravljanja (ko-menadžementa) kao mlada osoba, moći da savetuje Komitet ministara o svim pitanjima koja se odnose na mlade i omladinski sektor Saveta Evrope, uključujući buduće prioritete, programe i budžete. 

O izborima više možete pročitati na sledećem linku

Nakon izbora, delegatima/kinjama se obratila Antje Rotmund, odlazeća šefica omladinskog sektora Saveta Evrope.  

Pored izbora za CJJ, kao i izbora za Komisiju za finansijsku kontrolu YFJ, delegati/kinje imali/e su priliku da razgovaraju o sadržaju Konvencije o pravima mladih za koju Evropski omladinski forum (YJF) zagovara ispred Ujedinjenih nacija. Takođe, delegatkinje i delegati su razgovarali o razvoju strateških prioriteta organizacije za narednih nekoliko godina.  

Uz to, organizacije članice su glasale i za četiri predloga:  

  1. Podrška pristup Erazmus+ zemljama koje nisu članice EU koje poštuju vrednosti demokratije i ljudskih prava,  
  1. Poziv na pristup obrazovanju, građanskom prostoru i finansiranju za mlade ljude i omladinske organizacije u Turskoj,  
  1. Sloboda kretanja za sve: Bugarska i Rumunija pripadaju šengenskoj zoni,  
  1. Zaštititi prava tražilaca azila i izbeglica koji stižu u Veliku Britaniju i ukidanje „politike deportacije za Ruandu“. 

Učešće na generalnoj skupštini je predstavnica KOMS, Anja Jokić, iskoristila je i za učešće na radionicama koje su organizovale organizacije članice Evropskog omladinskog foruma, kao i za umrežavanje sa drugim organizacijama članicama. Posebno nam je drago što smo imali vremena da sa svojim partnerima iz mreže južnjačkih krovnih saveza (SYC) planiramo naredne aktivnosti mreže.