fbpx
KOMS na 20. sednici Saveta za mlade

KOMS na 20. sednici Saveta za mlade

U utorak, 25. aprila 2023. godine, održala se 20. po redu sednica Saveta na mlade.

Kao i u prethodnom sazivu Saveta, KOMS je delegirao predstavnike/ce mladih koji su učestvovali na svojoj prvoj sednici Saveta, nakon formiranja novog saziva. Sednici su prisustvovali i predstavnici/e Ministarstva turizma i omladine, kao i predstavnici/e državnih organa u čijem delokrugu su i oblasti od interesa za mlade. Bili su tu i predstavnici/e udruženja mladih i za mlade koje je delegirao Savez izviđača Srbije, kao i predstavnici/e kancelarija za mlade i eksperti/kinje. 

Na sastanku se razgovaralo o informacijama u vezi sa Strategijom za mlade za period 2023 – 2030, kao i Akcionim planom, čija je izrada finalizovana. Mladima i predstavnicima institucija preneta je informacija da se čeka usvajanje Akcionog plana u predviđenom zakonskom roku, te da je dokument upućen Vladi Republike Srbije na razmatranje. Najavljen je i dalji proces izrade Zakona o mladima. Predstavnici/e Ministarstva turizma i omladine su govorili o dosadašnjim realizovanim aktivnostima Sektora za omladinu. Ministarstvo turizma i omladine najavilo je rad na reviziji Memoranduma o saradnji za odabir omladinskog predstavnika u RYCO uz učešće predstavnika omladinskog sektora. Takođe, na sednici je posvećeno vreme i izmeni Poslovnika o radu Saveta za mlade radi usklađivanja terminologije, a pomenuti su i rezultati projekta “državna matura” i dalji planirani koraci. 

Na inicijativu KOMS-a se na ovoj sednici govorilo i o daljim koracima u implementaciji Državne mature i kako bi mladi mogli da budu bolje i adekvatnije uključeni. Pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete je predstavio preduzete aktivnosti od početka projekta, 2017. godine i naveo da i dalje ima otvorenih pitanja o kojima je neophodan konsenzus. Rečeno je da Ministarstvo planira da se održe još 2 probe – ove godine i početkom 2024. godine, i to za generaciju koja će prva proći kroz državnu maturu. 

Zaključeno je da je neophodno da mladi budu adekvatnije uključeni o pitanjima obrazovanja, i za ovo pitanje ali i dugoročno i sistemski – kroz prepoznavanje i jačanje učeničkih parlamenata i druga predstavnička tela mladih. Zaključak je da će:  

  • ova tema biti razmatrana i na sledećoj sednici Saveta, kako bi članovi i članice Saveta bili informisani o daljim aktivnostima prilikom uvođenja državne mature.  
  • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ponudilo je instrument društvenih dijaloga, koji bi mogao biti primenjen za ovu inicijativu.  

Predstavnici mladih u Savetu su podvukli važnost uključivanja mladih u donošenja odluka za sve politike koje ih se tiču, da postoje institucionalni mehanizmi i da ih sva ministarstva poštuju.  

KOMS će vas, kao i do sada, obaveštavati o svim daljima aktivnostima koja će se dešavati u vezi sa Savetom za mlade i aktivnostima mladih predstavnika i predstavnica u Savetu.