fbpx
Evropski glasovi mladih: Održan sastanak istraživača u Firenci

Evropski glasovi mladih: Održan sastanak istraživača u Firenci

Predstavnici Krovne organizacije mladih Srbije, Anja Jokić, programska koordinatorka i Aleksandar Ivković, istraživač, učestvovali su od 30. marta do 1. aprila na sastanku istraživača u Firenci, organizovanom od strane Italijanskog omladinskog saveza CNG u okviru Erasmus+ European Youth Together projekta pod nazivom Evropski glasovi mladih (European Youth Voices).   

Sastanak istraživača/ca okupio je predstavnike/ce omladinskih krovnih saveza i omladinskih organizacija iz Srbije, Italije, Austrije, Poljske i Letonije sa ciljem razvijanja metodlogije koje ća služiti za sprovođenje kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja.  

Istraživanje će se fokusirati na komparativnu analizu nacionalnih strateških dokumenata za mlade i obuhvatiće relevantne podatke o mišljenju mladih i preporuke kako unaprediti implementaciju 11 Evropskih ciljeva mladih u pet evropskih zemalja koje su uključene u realizaciju projekta. 

Pogledajte i Aftermovie sa sastanka:


Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) – Srbija u saradnji sa organizacijama: Beyond Borders ETS – Italija, Association for Active Life and Education (ACTIVE) – Austrija, Idea4Life – Poljska i Piedzīvojuma gars (PG) – Letonija i krovnim savezima za mlade: Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) – Italija Polska Rada Organizacji Mlodziezowych (PROM) – Poljska i Krovni savez mladih Letonije (LJP) – Letonija sprovodi projekat “European Youth Voices” (Glas mladih Evrope) sa ciljem da se bavi glavnim problemima mladih I ključnim prioritetima za mlade definisanih u okviru EU Strategije za mlade u 5 država: Srbija, Italija, Austrija, Poljska i Letonija. Projekat se fokusira na omladinske politike na nacionalnom i evropskom nivou kroz razvoj komparativne analize i seta preporuka za primenu EU Strategije za mlade 2019-2027 na nacionalnom nivou, a u isto vreme i kreiranje Evropske mreže mladih, omladinskih radnika, aktivista i drugih relevantnih aktera sa ciljem stvaranje više mogućnosti i inicijativa za ostvarivanje 11 evropskih omladinskih ciljeva, definisanih u okviru EU Strategije za mlade. Projekat “European Youth Voices” se implementira u periodu 01.12.2022 do 30.11.2024, a ko-finansiran je od strane Evropske Unije, kroz Erasmus + European Youth Together.