fbpx
Usvojena Strategija za mlade: Sledi Akcioni plan za sprovođenje SMRS 

Usvojena Strategija za mlade: Sledi Akcioni plan za sprovođenje SMRS 

Predstavnice Krovne organizacije mladih Srbije deo su još jedne radne grupe, a koja se tiče izrade Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine. 

Akcioni plan donosi se za period od 2023. do 2025. godine. 

U skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, ukoliko se akcioni plan ne usvoji zajedno sa dokumentom javne politike, u ovom slučaju Strategijom za mlade, postoji rok za usvajanje akcionog plana koji ne sme biti duži od 90 dana od dana usvajanja dokumenta javne politike.

Rok za izradu Nacrta akcionog plana jeste 26. april, te će članove/ice ove radne grupe čekati jedan vrlo dinamičan zadatak, ali sa ciljem izrade liste aktivnosti koje bi trebalo da održavaju mere i ciljeve koji se nalaze u strategiji. Ove aktivnosti, pored nadležnih institucija sprovodiće upravo udruženja mladih i za mlade, savezi – te želimo da podstaknemo učešće što većeg broja organizacija civilnog društva u ovaj proces kreiranja i usvajanja akcionog plana. 

Plan rada radne grupe, predstavljen nam je na prvom sastanku radne grupe održanom 17. marta u prostorijama Palate Srbije. Radnom grupom rukovodi Ministarstvo turizma i omladine.