fbpx
Održan trening “Aktivni mladi za bolje društvo”

Održan trening “Aktivni mladi za bolje društvo”

Tokom vikenda od, 17. do 19. marta u Vrnjačkoj Banji održan je trening za mlade iz Ćuprije i Pančeva.

Cilj treninga je uključivanje i edukovanje mladih o procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, načinima funkcionisanja Saveta za mlade i lokalnih kancelarija za mlade i o omladinskom aktivizmu generalno.

Trening je organizovan u okviru projekta „Aktivni mladi za bolje društvo“ koji se realizuje kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji finansira Vlada Švajcarske, a sprovode švajcarska organizacija Helvetas Swiss Intercooperation u konzorcijumu sa udruženjem Građanske Inicijative, a KOMS ga je organizovao u saradnji sa partnerskom organizacijom SINHRO.

Na početku treninga trenerkinje Ana Pecarski i Nataša Lenđel predstavile su učesnicima i učesnicama teme o kojima će se više govoriti tokom dvodnevnog treninga a potom je na redu bilo međusobno upoznavanje učesnika i učesnica kao i radionica timskog rada.

Tokom prvog dana, učesnici i učesnice su se međusobno upoznavali kako na formalne (radionice) tako i kroz neformalne načine (pauze, slobodno vreme). Iskoristili su ovaj vikend kako bi učili i jedni o drugima, ali i jedni od drugih.

Drugi deo treninga bio je posvećen omladinskom aktivizmu, zagovaranju, lokalnim akterima koji su bitni za saradnju i uključivanje mladih u procese donošenja odluka, a održana je i simulacija okruglog stola sa predstavnicima lokalnih institucija i drugim zainteresovanim stranama kako bi svi okupljeni ispunili cilj – što bi bilo definisanje zajedničkih lokalnih ciljeva i programa za mlade.

Poslednjeg dana treninga su mladi predstavili primere lokalnih potreba mladih, a trenerkinje su najavile sledeću onlajn aktivnost – koja će biti kreiranje preporuka. Po završetku radnog dela, učesnici i učesnice treninga su odradili i evaluaciju celog događaja.

Sam cilj i ideja treninga i samog programa je:

  • · preneti mladima iz Ćuprije i Pančeva veštine liderstva zasnovanog na dobroj saradnji sa svim lokalnim činiocima u cilju boljeg položaja mladih u lokalnoj sredini i
  • · predlaganje preporuka koje mogu pomoći u procesu uključivanja i donošenja odluka o mladima na lokalu i zagovaranju za implementaciju predloženih preporuka.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa