fbpx
KOMS na Konferenciji o mentalnom zdravlju mladih

KOMS na Konferenciji o mentalnom zdravlju mladih

U utorak, 28. februara u Palati Srbija u Beogradu, održana je konferencija Podrška mentalnom zdravlju mladih: Da znam da si dobro.

Ova konferencija je održana kao finalna aktivnost u okviru drugog ciklusa Omladinske Laboratorije Zapadnog Balkana (WBYL) u Srbiji. Na njoj su predstavljeni rezultati zajedničkog rada mladih i institucija.

Konferenciju su otvorili:

  • dr Jelena Janković, pomoćnica ministra za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu Ministartstva zdravlja Srbije,
  • Ivana Antonijević, v.d. pomoćnica ministra, Ministarstvo turizma i omladine Srbije (MTO),
  • prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“,
  • Ognjen Marković, vođa tima Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (Regionalni savet za saradnju) i
  • Josi Ečeveri Burghart (zamenica direktorke UNICEF u Srbiji).

Tom prilikom se obratila i Gordana Adamov, predsednica Upravnog odbora, KOMS-a koja se osvrnula na značaj WBYL za mlade.

Omladinska laboratorija je mehanizam koji funkcioniše po principu komenadžmenta i daje priliku mladima da učestvuju fazama kreiranja javnih politika sa drugim donosiocima odluka. Komenadžment je za KOMS posebno važan jer predstavlja vid aktivnog učešća mladih koji kombinuje veštine i znanja mladih sa iskustvom koje imaju predstavnici institucija i na taj način omogućava mladima da preuzmu odgovornost i ravnopravno učestvuju u svim procesima od značaja za mlade i dodatno razvijaju znanja i veštine“, rekla je ovom prilikom.

Nakon uvodnog obraćanja usledile su i panel diskusije.

U diskusiji Predstavljanje rezultata analiza u oblasti mentalnog zdravlja mladih govorili su:

  • Ognjen Marković (vođa tima Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (Regionalni savet za saradnju);
  • Snežana Klašnja (savetnica ministra, Ministarstvo turizma i omladine);
  • dr Farida Bassioni-Stamenić (iz Instituta za istraživanje i razvoj dobrih praksi);
  • Anja Jokić, programska koordinatorka KOMS

Oni su predstavili sam projekat WBYL, i najavljeno je da bi treći ciklus WBYL trebalo da bude posvećen zelenoj agendi. Takođe su i predstavili analizu uključenosti mentalnog zdravlja mladih u javne politike.

Anja je u svom obraćanju predstavila set događaja koji su u Novom Sadu, Beogradu, Velikoj Plani, Novom Pazaru i Bujanovcu relizovale KOMS organizacije članice: Centar za omladinski rad – CZOR, Centar za pozitivan razvoj dece i omladine – CEPORA, Svet Reči, Građanske inicijative i Svetionik. Cilj ovih događaja bio je da se ispitaju potrebe mladih u lokalnim zajednicama su u oblasti mentalnog zdravlja, a svi nalazi su objedinjeni su poseban izveštaj odnosno analizu potreba.

Takođe, Anja je predstavila i kampanju pod nazivom Da znam da si dobro koju je krajem 2022. godine implementirao KOMS, kroz koju smo nastojali da podstaknemo razgovor o prevenciji, dostupnosti servisa i informacija o mentalnom zdravlju za mlade u njihovim lokalnim zajednicama, kao i da mapiramo trenutne nedostatke i neophodnosti.

Nakon toga usledile su panel diskusije pod nazivom Partnerstvo za mentalno zdravlje mladih – Važnost multisektorskog pristupa, kao i Da znam da si dobro – Dostupnost usluga mladima na lokalnom nivou prilikom koje su se mogli čuti primeri dobre prakse pružanja usluga u oblasti mentalnog zdravlja u okviru Instituta za decu i mlade Instituta za mentalno zdravlje Beograd i OPENS-ovog sazvežđa podrške.

Završnu reč na konferenciji je ponovo imala Gordana Adamov, koja je zahvalila svim prisutnima na učešću i još jednom naznačila značaj međusektorske sardanje kada je tema mentalnog zdravlja mladih u pitanju.

I zbog toga mi je posebno drago da će se zelena agenda biti sledeća tema u fokusu mladih i institucija u okviru mehanizma omladinska laboratorije, jer je i direktno povezana sa zdravljem, a tema je izuzetno važna mladima kako kod nas tako i u regionu i radujem se ideji da jačamo naše kapacitete i uspostavimo saradnju sa institucijama u ovoj oblasti što se pokazalo kao preko potrebno“, zaključila je ona.

Da podsetimo, drugi ciklus WBYL započet je u decembru 2021. godine konferencijom u Tirani kada su predstavnici/ce mladih i institucija razgovarali o temama mentalnog zdravlja i izneli 13 preporuka na nivou regiona koje predviđaju kako da se podigne svest o mentalnom zdravlju, mere podrške i prenesu važnost prevencije mentalnog zdravlja mladih.

Preporuka koja je dalje razvijana na nivou Srbije jeste da Vlada kroz strukturirani dijalog sa predstavnicima ministarstava (nadležnih za omladinu, zdravstvo, rad, obrazovanje, finansije, privredu, ljudska prava), predstavnicima krovnog saveza mladih, omladinskim organizacijama, međunarodnim organizacijama i drugim relevantnim akterima na svim nivoima treba da uspostavi nacionalno međusektorsko koordinaciono telo radi unapređenja saradnje, planiranja i koordinacije politika, programa, aktivnosti i izdvajanja budžeta za rešavanje pitanja koja utiču na mentalno zdravlje mladih sa ciljem da se poboljša njihov položaj.

Prvi mandat međusektorskog koordinacionog tela trebalo bi da bude uspostavljanje programa i aktivnosti za mentalno zdravlje u okviru postojećih kancelarija/klubova za mlade i organizacija vođenih mladima i orijentisanih na mlade na opštinskom nivou kroz angažovanje zdravstvenih radnika koji će im pružiti podršku.

Zajedničkim radom mladih i predstavnika institucija ovakvo telo je prepoznato u okviru Posebnog cilja 5: Stvoreni uslovi za zdravo i bezbedno okruženje i socijalno blagostanje mladih kao Pokazatelj 4. Formiranje međusektorskog koordinacionog tela u cilju unapređivanja usluga seksualnog, reproduktivnog, mentalnog zdravlja i psiho-socijalne podrške mladima.

Svesni smo koliki značaj ova tema ima i zato će KOMS i u narednom periodu nastaviti da daje svoj doprinos i skreće pažnju na temu mentalnog zdravlja mladih.