fbpx
KOMS na Kick-Off sastanku u okviru Connecting Youth platforme

KOMS na Kick-Off sastanku u okviru Connecting Youth platforme

Utorak, 14. mart, obeležio je kick-off sastanak u okviru Connecting Youth platforme, koji je održan u Skoplju, u prostorijama Europe House-a.

Connecting Youth platformu čine omladinski krovni savezi i omladinske organizacije sa Zapadnog Balkana i ovo je platforma koja predstavlja prostor za umrežavanje, planiranje i zajedničko delovanje mladih. Rad platforme koordiniše Institut za saradnju i razvoj CDI uz podršku Hannes Seidel Fondacije.

Na sastanku su predstavnici/e omladinskih krovnih saveza i omladinskih organizacija planirali aktivnosti za 2023. koje su u skladu sa Strateškim planom platforme 2022-2024.

Od ove godine, platformi se pridružila i Mreža za mlade Crne Gore na čemu im čestitamo!