fbpx
KOMS kao deo Radne grupe za izradu Indeksa blagostanja mladih

KOMS kao deo Radne grupe za izradu Indeksa blagostanja mladih

U 2023. dobili smo pozive za učešće u različitim radnim grupama: nekim novim, nekim starim. Jedna od takvih jeste i Radna grupa za izradu složenog Indeksa blagostanja mladih Ministarstva turizma i omladine. Prvi sastanak Radne grupe održan je 1. marta u prostorijama Palate Srbije. 

Ovaj indeks omogućiće sveobuhvatno godišnje praćenje napretka u realizaciji ciljeva i mera Strategije za mlade 2023-2030 na svim nivoima, koji će doprinositi unapređivanju društvenog položaja mladih i stvaranju uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.  

Pored predstavnika/ca Ministarstva turizma i omladine, ovu Radnu grupu rukovode i predstavnici/ce Fondacije Ana i Vlade Divac i predstavnici/ce Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA Srbija). 

Na prvom sastanku, predstavljen je zadatak Radne grupe, način rada, dinamika rada, kao i vremenski okvir, te se očekuje da će se finalna metodologija rada izraditi do kraja tekuće godine! Upoznali smo se sa nacrtom Indeksa i stubovima, koji prate posebne ciljeve Strategije, a koji će se za početak i testiranje, sprovesti u 12 jedinica lokalne samouprave. 

U narednom periodu nas očekuju drugi sastanci, a o svim zaključcima i ishodima ćete kao i do sada moći da čitate na našem sajtu i društvenim mrežama.