fbpx
#ZaštoBaš: Aktivno učešće mladih i obrazovne politike kao jedna od tema Dijaloga sa premijerkom 4.0?

#ZaštoBaš: Aktivno učešće mladih i obrazovne politike kao jedna od tema Dijaloga sa premijerkom 4.0?

Zašto aktivno učešće mladih? 

Znaš onu metodu učenja kada te neko pita da objasniš neki pojam kao da ga objašnjavaš malom detetu? I onda zamisli da bi trebalo da objasniš šta to znači “aktivno učešće mladih” ili “mehanizam aktivnog učešća mladih”? Ne baš lak zadatak, ali zato je i zanimljivo! 

Ako mene pitaš, ja bih za aktivno učešće rekla da je to bilo koja aktivnost koja podstiče mlade ljude da urade nešto za svoj grad, opštinu ili lokalnu zajednicu u kojoj žive.  

Ako pitaš Zakon o mladima, onda se načelo aktivnog učešća odnosi na podsticajno okruženje i aktivnu podršku mladima u realizaciji omladinskih aktivnosti, preduzimanje inicijative i smisleno uključivanje u procese donošenja i sprovođenja odluka koje doprinose ličnom i društvenom razvoju mladih

Okej, možda malo suvoparno zvuči, ali suština je tu – neki mehanizmi koji će podstaći mlade da budu što aktivniji u svojim lokalnim zajednicama. 

Da bi došlo do toga, potrebno je da postoji nešto što zovemo sistemska briga o mladima – način na koji bi država trebalo da iskazuje da brine za mlade ljude. To može da uradi propisivanjem nekog normativnog tj. zakonskog okvira za koji će se onda i tražiti da se sprovodi. Jedan od načina kako ta sistemska briga prema mladima može da se vidi je u tome da postoje mehanizmi aktivnog učešća mladih tj. načini na koje mladi utiču, pitaju i pitani su za odluke koje ih se tiču. Ali nije dovoljno samo da formalno postoje, nego je bitno i da stvarno funkcionišu. Mehanizmi aktivnog učešća mladih su npr. lokalni saveti za mlade ili nacionalni savet za mlade koji je savetodavno telo Vlade Republike Srbije. U mehanizme aktivnog učešća ubrajamo i kancelarije za mlade, omladinske klubove, ali i đačke parlamente u osnovnim i srednjim školama. 

Baš zbog važnosti koju mehanizmi aktivnog učešća imaju i mogu da imaju, mi ćemo na Dijalogu mladih sa premijerkom pričati i o nekim bitnim pitanjima iz ove oblasti – npr. o đačkim parlamentima i drugim mehanizmima aktivnog učešća. 

Kako da nam obrazovanje bude bolje?  

Kad smo kod tema o kojima ćemo još pričati na Dijalogu, treba da pomenemo i obrazovne politike.  

Svi znamo da nam je na neki način prvo susretanje sa stvarnim svetom onaj trenutak kada krenemo u školu. Sva znanja i iskustva koje pokupimo od učitelja/ce, nastavnika/ce koji/e nam predaju i društvo koje smo upoznali tokom školovanja su nešto što bitno oblikuje ličnost u koju odrastamo. 

Zato i znamo da je obrazovanje bitan deo života svakoga od nas, a baš zbog toga je i potrebno da o politikama koje se tiču obrazovanja (obrazovnim politikama) pričamo i na Dijalogu sa premijerkom. 

Ipak, obrazovanje u školi (formalno obrazovanje) nije jedino sa čime se susrećemo dok se školujemo. Možemo da učimo i kroz neke neformalne načine – a to je jednako bitno kao i ono formalno. Često ćemo i kroz te neformalne načine (radionice, treninge, seminare) naučiti i dugoročno usvojiti neka znanja koja su važna i za kasniji period u životu. Baš zbog toga bi trebalo da neformalno obrazovanje bude prepoznato u nekim važnim normativnim dokumentima, kako bi mu se dodatno dalo na važnosti i značaju.  

Na Dijalogu će se govornici i govornice osvrnuti na još neke bitne teme kao što su globalno obrazovanje, građansko vaspitanje u školama, normativnom obrazovnom okviru… 

Podsetnik 

Podsećamo te da se Dijalog mladih sa premijerkom održava u petak, 24. februara. Moći ćeš da pratiš prenos uživo, a za sve dodatne informacije prati KOMS mreže i prvi/a poslušaj šta će se pričati na Dijalogu! 


Autorka: Danijela Nikolić, asistentkinja za komunikacije i odnose s javnošću