fbpx
Studijska poseta Estoniji

Studijska poseta Estoniji

U periodu od 23. do 27. januara predstavnici/e KOMS tima su bili u Estoniji, na studijskoj poseti Talinu. 

Na studijskoj poseti su slušali o mehanizmima omladinske politike na lokalnom nivou u Estoniji, o zagovaračkim naporima i izmenama javnih politika tako da bi glasanje moglo da bude omogućeno sa 16 godina, a takođe su slušali i o radu estonskog krovnog saveza ENL (EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT)

Od zanimljivih informacija sa studijske posete bi mogli da izdvoje to da su u Estoniji mladi kategorija stanovništva od 7 do 26 godina i da čine 20% stanovništva te zemlje. Još jedan fun fact koji su čuli na studijskoj poseti je to da je Estonija smanjila broj opština sa 213 na 79, kako bi im rad bio efikasniji i da bi JLS mogle da razvijaju sve aspekte lokalnog života što efiaksnije. 

Prvi dan – poseta opštini Rakvere; obilazak omladinskog centra i okružnom Savetu za mlade

Interesantna činjenica koja im je privukla pažnju je to što Rakvere ima 7 omladinskih centara i da se za mlade godišnje izdvaja oko 500.000 hiljada evra, odnosno pola miliona evra. Takođe, učesnici/e studijske posete su saznali da ne postoji ni jedan strateški dokument za mlade već da se kroz debate i konsultacije mladi uključuju u procese donošenja odluka u svim oblastima – pa i ne čudi što je savet za mlade ove opštine vrlo aktivan.  

Poseta srednjoj školi

Nakon ovoga, grupa se uputila u jednu srednju školu (Sõmeru), gde su jedni drugima prezentivali rad svojih krovnih saveza. Zanimljivo za estonske škole je to što se insistira na zdravim stilovima života i zdravoj ishrani pa su zdravi obroci besplatni za sve učenike i učenice. 

Obilazak jednog od omladinskih centara

Takođe su u okviru prvog dana učesnici/e studijske posete posetili prostorije jednog od 7 omladinskih centara kojima koordiniše opština/okrug, u kome rade omladinski radnici/ce. Omladinski centar ima prostor za odmor i druženje, salu za košarku, veštačku stenu za penjanje, salu za borilačke veštine, salu za ples, saunu i disko sobu. U svim ovim prostorijama se često organizuju i razne radionice. 

Poseta učeničkom savetu i okružnom savetu za mlade

Prvi dan je obeležila i poseta učeničkom savetu Rakvere, kao i Savetu za mlade ovog okruga. Učesnici/e studijske posete su čuli nešto više o radu učeničkog saveta i o njihovim zaduženjima, kao i o aktivnostima Saveta za mlade i njihovim zaduženjima.

Još jedna upečatljiva informacija sa studijske posete je to što su učesnici/e saznali da u Estoniji postoji 55 saveta za mlade. 

Drugi dan – rad estonskog krovnog saveza (ENL-a) 

Estonski nacionalni savet mladih (ENL) je krovna organizacija koja ujedinjuje omladinske organizacije i druge grupe za učešće iz Estonije. Osnovan je 2002. godine i kroz svoju mrežu okuplja oko 60 omladinskih udruženja, 6 okružnih saveta za mlade, 47 lokalnih saveta za mlade i 25 drugih entiteta. Nemaju godišnju članarinu.   

ENL aktivno učestvuje u unapređenju zakonodavstva koje se odnosi na mlade i omladinske organizacije, zalaže se za veće i transparentnije finansiranje omladinskih organizacija i razvija organizacije članice kroz različite programe obuke. Uz mreže srednjoškolskih i studentskih organizacija je jedan od tri krovnih saveza. 

Glasanje sa 16 godina (Vote@16) 

Glasanje sa 16 godina na opštinskom nivou moguće je u Estoniji od 2017. godine, a za ovo je oko 10 godina zagovarao ENL. Granica je spuštena iz potrebe da se mladima omogući da učestvuju u procesima donošenja odluka, kao i da se stvori pogodnije okruženje za inkluziju mladih i davanje glasa njihovom mišljenju. 

Cilj snižavanja starosne granice za glasanje bio je da se što mlađim ljudima ponude neophodna i praktična iskustva građanstva, posebno jer mnoga važna prava i obaveze važe za mlade i pre 16 godine, pa tako na primer u Estoniji od 14. godine građanin/ka može biti krivično gonjen za prekršaj ili krivično delo; od 15. godine mladi imaju pravo na brak pod uslovom da su oba roditelja saglasna; od 16. godine mogu da podnesu zahtev za ograničenu vozačku dozvolu B-kategorije.   

Dodatna zanimljivost je što je u Estoniji moguće e-glasanje, i u najvećem broju slučajeva koriste ga mladi ljudi, dok se stariji opredeljuju za tradicionalno glasanje. 

Poseta ministarstvu obrazovanja i istraživanja 

U okviru ove posete, učesnici/e studijske posete su razgovarali sa šeficom departmana za omladinske i talent politike Riin Tamm, i saznali da u Estoniji postoje dva važna zakona za mlade – Zakon o omladinskom radu i Zakon o školama hobija

Podmlaci Reformističke stranke 

Reform party je najveća partija u Estoniji, a članica te partije je i trenutna premijerka Estonije. Podmladak ove partije (youth wing) je i u članstvu ENL-a. 

Treći dan: Poseta Nacionalnoj izbornoj službi i Mreži estonskih neprofitnih organizacija 

U Nacionalnoj izbornoj službi su se učesnici/e studijske posete sastali sa šeficom državne izborne kancelarije, Arne Koitmae, od koje su čuli nešto više o načinu funkcionisanja e-glasanja. 

NENO (Network of Estonian ​Non-profit Organizations) je krovna organizacija krovnih organizacija stvorena za sprovođenje i zaštitu zajedničkog interesa estonskih neprofitnih organizacija od javnog značaja.​ Trenutno okuplja 107 aktivnih i operativnih neprofitnih organizacija, udruženja i fondacija u Estoniji iz svih oblasti, uključujući i ENL. Ciljevi su im podsticanje razvojnih trendova i pružanje usluga podrške estonskim neprofitnim organizacijama, podizanje javne svesti, zalaganje za interese svojih članica i drugih nevladinih organizacija od javnog značaja i unapređenje radnih odnosa sa javnim i poslovim sektorom. 

Ovime je studijska poseta bila završena, a učesnici/e su po završetku bili puni utisaka koje su razmenjivali do konačnog odlaska iz Estonije i vraćanja u svoje države.