fbpx
Održao se prvi sastanak radne grupe za izradu novog zakona o mladima

Održao se prvi sastanak radne grupe za izradu novog zakona o mladima

Na Dijalogu mladih sa premijerkom 4.0 koji je održan u petak 24. februara 2023. godine, mladi su još jednom naglasili važnost izrade zakona o mladima, kao i mehanizama koje ovaj dokument mora prepoznati kako bi odgovarao potrebama mladih.

Ovakvi stavovi mladih izneti su na osnovu brojnih konsultacija sa mladima, organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim akterima omladinske politike.

Iako je ovo bila teme i prošlogodišnjeg Dijaloga, mladi su još jednom pocrtali urgentnost pokretanja ovog procesa što je između ostalog dovelo i do relizacije prvog sastanka radne grupe za izradu novog zakona o mladima, koji se održao danas – 27. februara 2023. godine.

Na prvom sastanku radne grupe za izradu novog zakona o mladima se pričalo koje će sve bitne stavke biti u fokusu budućeg zakona, pomenute su oblasti koje će biti obuhvaćene zakonom i podvučeno je da je važno da ovaj zakon ima suštinske izmene koje će uticati na položaj mladih u Republici Srbiji. Na sastanku je rečeno i koji su naredni koraci u vezi sa procesom rada na ovom zakonu. Prvi korak koji nas očekuje u ovom procesu je objava o početku izrade nacrta zakona o mladima na sajtu Ministarstva turizma i omladine, koja će označiti zvaničan početak pripreme izrade zakona i biće moguće uključiti se i dati komentare.

KOMS će kao i do sada učestvovati u svim narednim aktivnostima koji se tiču ovog procesa i izveštavati o napretku.