fbpx
Održan prvi sastanak KOMS Trenerske baze

Održan prvi sastanak KOMS Trenerske baze

U utorak, 7.februara 2023. održan je prvi onlajn sastanak članica i članova Trenerske baze KOMS-a.

Cilj sastanka je bilo da se svi članovi/ce međusobno upoznaju i da članovi KOMS Sekretarijata s njima podele opšte informacije o budućem funkcionisanju Trenerske baze.

Nakon sprovedenog konkursa i procesa selekcije, krajem prošle godine odabano je 27 novih trenerkinja i trenera na mandat od dve godine.

Odabrane trenerkinje i treneri ukrartko su predstavili svoje dosadašnje iskustvo na sličnim poslovima, ali su ujedno iskoristili i priliku da daju određene predloge za buduće njihovo angažovanje.

Ispred Sekretarijata sastanku su prisustvovale/i Miljana Pejić, generalna sekretarka, Milica Borjanić, programska menadžerka i Bojan Teofilović, programski koordinator i ujedno koordinator Trenerske baze.

Tokom svog mandata treneri/kinje i eksperti/ekspertikinje se angažuju za potrebe sprovođenja aktivnosti KOMS-a ili na osnovu poziva eksternog naručioca. Taj poziv definiše profil trenera/kinje koji je potreban za predviđenu aktivnost, očekivanja i rok za prijavu.

Imenovanje trenera/trenerkinje za svaku predviđenu aktivnost vrši komisija KOMS-a, na osnovu kriterijuma uspostavljenih Poslovnikom o radu trenerske baze.

Broj angažmana koji će svaki član/ica baze obaviti tokom mandata zavisiće od obima aktivnosti i njihove usklađenosti sa kvalifikacijama i ekspertizom članova/ica baze.

Programski koordinatori/ke, kao i lica zaposlena u Sekretarijatu na pozicijama koje direktno upravljaju projektima i planiraju aktivnosti trudiće se da obezbede jednake šanse svim članovima/icama baze za angažovanje i broj angažmana, fer uslove izbora i osiguranje kvaliteta, a sve u skladu sa predviđenim projektnim aktivnostima.