fbpx
Ministar turizma i omladine prvi put u poseti KOMS

Ministar turizma i omladine prvi put u poseti KOMS

U sredu, 1. februara, ugostili smo i razgovarali sa ministrom turizma i omladine, Huseinom Memićem.

Pored toga što smo razgovarali o budućim aktivnostima i procesima koji su pred nama, važna tema razgovora je bila i aktuelna situacija povodom omladinskog predstavnika u RYCO (o stavu KOMS povodom ovog pitanja čitajte ovde). Govorili smo i o tome da je potrebno izmeniti Memorandum o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih zaključenim 2016. godine. Stav KOMS-a je da omladinski predstavnik u Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih (RYCO) mora biti pravi predstavnik mladih i da bi proces njegovog izbora trebalo da bude transparentan i inkluzivan.

Jedna od tema sastanka sa ministrom bio je i predstojeći četvrti Dijalog mladih sa premijerkom na kome ćemo se baviti važnim temama poput Ekonomskog i stambenog osamostaljivanja mladih; Bezbednosti i zdravlja mladih i Aktivnog učešća i obrazovnim politikama. Razgovarali smo i razmenjivali mišljenja o pitanjima koja su danas izuzetno aktuelna za mlade, kao što su velika povećanja stanarina što između ostalog dovodi do otežanog studiranja ili pronalaska posla u ovakvim okolnostima.

Kao član Vlade Srbije, verujemo i očekujemo da će ministar raditi na poboljšanju položaja mladih, kako u kontekstu ovih aktuelnih tema, tako i na svim ostalim poljima koja su relevantna i važna za mlade u Srbiji.

Sastanak smo završili u pozitivnom tonu i sa planovima za neke buduće zajedničke aktivnosti, kao što je uvođenje i približavanje teme položaja mladih u zakonodavno telo kakvo je Narodna skupština Republike Srbije.