fbpx
Kako se spremamo za četvrti Dijalog sa premijerkom?

Kako se spremamo za četvrti Dijalog sa premijerkom?

Složićemo se da vežba čini majstora – u šta smo svi mogli da se uverimo kad god smo nešto vežbali i na kraju bili zadovoljni rezultatom! 

Baš iz tog razloga je potrebno da se pripremamo za događaje koji su nam važni i za koje želimo da prođu što bolje. I naravno, ako želimo da zagovaramo za bolji položaj mladih pred donosiocima odluka, onda naravno moramo i da se posebno spremamo i budemo sigurni da ćemo na najbolji mogući način predstaviti mlade i njihove stvarne probleme i potrebe. 

Dijalog mladih sa premijerkom 4.0 je sve bliži, a datum održavanja će biti 24. februar! 

KOMS već godinama unazad organizuje dijaloge mladih sa predstavnicima institucija, kroz koje mladi direktno iskazuju šta su njihove potrebe i problemi i predlažu načine za njihovo rešavanje. 

U decembru 2022. godine smo raspisali konkurs za učesnice i učesnike četvrtog Dijaloga mladih sa premijerkom, a nakon pregledanja brojnih pristiglih prijava, izabrali smo 18 mladih koji će na Dijalogu sa premijerkom izneti stanje i trenutnu situaciju i predlagati mere kojima bi ove oblasti mogle da se unaprede: 

  1. Ekonomsko i stambeno osamostaljivanje mladih 
  1. Bezbednost i zdravlje mladih 
  1. Aktivno učešće mladih i obrazovne politike 

Pošto je za ovako važan događaj potrebno dosta pripreme, odmah po povratku sa praznika smo počeli sa konsultativnim sastancima

Za početak, imali smo konsultativni sastanak koji je bio uvod u ceo proces priprema za Dijalog, gde su se učesnici i učesnice upoznali sa načinom rada i koracima koji će prethoditi održavanju samog Dijaloga i izdvojili neke od problema iz oblasti kojima će se njihove grupe baviti. 

Na sledećem konsultativnom sastanku učesnici/e su bili podeljeni u grupe – koje prate tri tematske oblasti Dijaloga – i nastavili da razgovaraju o temama o kojima će pričati na Dijalogu i smišljali kako da se konsultuju i dopru do drugih mladih u svojoj sredini. 

Na kraju su zaključili da bi internet i onlajn anketa bili definitivno dobar alat koji bi mogao da im u ovome pomognu, pa su napravili tri ankete: 

  • Upitnik grupe koja se bavi temom ekonomskog i stambenog osamostaljivanja mladih 
  • Upitnik grupe iz oblasti bezbednosti i zdravlja mladih 
  • Upitnik grupe koja se bavi temom aktivnog učešća mladih i obrazovnim politikama 

Pozivamo sve mlade, aktivne i informisane ljude da popune ove ankete jer će nam to mišljenje biti baaaš korisno u pripremi za Dijalog sa premijerkom. 

Ankete možete da popunite do 8. februara 2023. godine.  

Bitna napomena – možeš da popuniš sve tri ankete! 

Ono što je zajedničko i karakteristično za proces pripreme za Dijalog je to što smo na svakom sastanku primetili entuzijazam i zainteresovanost svih učesnika i učesnica i želja da budu aktivni u celom ovom važnom procesu – bilo kroz smišljanje i planiranje upitnika, bilo kroz desk analizu ili kroz konsultovanje sa mladima uživo. 

Kroz upitnike (čije linkove možeš da nađeš par redova iznad) koje su kreirali, učesnici/e Dijaloga se trude da obuhvate što veći broj mladih i pitaju ih za mišljenje. Da ne bi sve bilo samo onlajn, organizovaće i fokus grupe uživo gde će pričati sa mladima iz različitih delova Srbije i pitati ih ova i slična pitanja licem u lice

Radujemo se nastavku ovog procesa i daljim zanimljivim aktivnostima koje su pred nama!