fbpx
Usvojena Strategija za mlade: Prilika za sistemsku brigu o mladima

Usvojena Strategija za mlade: Prilika za sistemsku brigu o mladima

Nakon višegodišnjeg zalaganja i zagovaranja, usvojena je Strategija za mlade! 

Ovaj strateški dokument odredio je prioritete omladinske politike do 2030. godine, a ono što je najvažnije u celom procesu je to što su u njegovom kreiranju učestvovali mladi kao i njihovi predstavnici/ce koji su se zalagali da ovaj dokument zaista oslikava stvarne potrebe mladih u Srbiji i da se institucije obavežu Strategijom na obezbeđivanje sistemske brige o mladima. 

Kao i u svakom važnom procesu za mlade u Srbiji, KOMS je zajedno sa drugim predstavnicima/ama saveza i udruženja mladih i za mlade učestvovao. Tok konsultativnog procesa i ključne predloge koje je KOMS izneo prošle godine, možete da pročitate ovde

Kako je KOMS učestvovao? 

KOMS je učestvovao u procesu donošenja Strategije za mlade kroz rad u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga Nacionalne strategije za mlade. Za učešće u ovoj radnoj grupi, ali i u celokupnom procesu donošenja strategije, bili su nam značajni podaci koje smo dobijali iz Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji ali i drugih važnih KOMS istraživanja, kao i iz direktnog rada sa mladima i uz njihovu stalnu uključenost i angažovanost. 

Predstavnici i predstavnice mladih koji su učestvovali na Dijalogu mladih sa premijerkom 3.0, u decembru 2021. godine, su iskoristili ovu priliku i da premijerki ukažu na važnost donošenja Strategije za mlade po meri mladih. Tada su dobili čvrsto uveravanje da je Vlada Srbije posvećena tome da usvoji kvalitetan normativni okvir za funkcionisanje omladinske politike i unapređenje položaja mladih. 

Kampanja polaznika/ca Akademije omladinske politike je primer na koji način mladi međusobno jedni druge uključuju u izradu najvažnijih dokumenata omladinske politike u Srbiji. 

Kroz kampanju, bilo je uključeno preko 1200 mladih: u 5 lajv uključenja na Instagramu @komsmladi, 5 javnih rasprava uživo u različitim gradovima u Srbiji i 1 onlajn,  kao i kroz 1000 pređenih kilometara javne rasprave. 

Sednice Saveta za mlade su takođe bile jedno od brojnih mesta gde je KOMS isticao koliko je neophodno da se donese kvalitetna Strategija za mlade koja će oslikati trenutno stanje i sve nedostatke u brizi o mladima ali i usmeriti rad institucija do 2030. godine ka ostvarenju željenih rezultata. Predstavnici i predstavnice mladih su na sastancima Saveta za mlade direktno razgovarali sa donosiocima odluka i insistirali na aktivnom radu i što skorijem usvajanju Strategije. 

I šta sad? 

Nakon usvajanja Strtegije, pred nama je još jedan veliki zadatak – rad na izradi Akcionog plana. Da podsetimo, poslednji Akcioni plan se odnosio na period od 2018. do 2020. godine, a nakon toga se Nacionalna strategija za mlade realizovala bez Akcionog plana. 

Zbog svega ovoga, fokus KOMS će u narednom periodu biti i rad na Akcionom planu, ali i rad na izradi Zakona o mladima koji bi trebalo da bude osnov realizacije mera koje su definisane, sada već usvojenom, Strategijom za mlade. 

Šta nas još očekuje u narednom periodu? 

Očekuje nas nastavak dijaloga mladih i donosilaca odluka,  kroz koji omogućavamo da upravo mladi govore o svojim potrebama i položaju, a mi smo tu da za taj bolji položaj zagovaramo kod predstavnika institucija. 

Nastavićemo da iniciramo procese koji su važni za mlade, kao što su Zakon o mladima i Akcioni plan Strategije za mlade i da učestvujemo, zastupamo i podržavamo mlade u njima.