fbpx
Uključi se u rad Saveta za mlade Vlade RS: Konkurs za nove članove/ice

Uključi se u rad Saveta za mlade Vlade RS: Konkurs za nove članove/ice

Budi deo Saveta koji nam svima treba. 

Januar je mesec za nove početke, ali i za nastavljanje nekih već započetih priča. KOMS kao najviše predstavničko telo mladih u Srbiji želi da mladima omogući učestvovanje u procesima donošenja odluka na svim nivoima, a učešće u radu Nacionalnog saveta za mlade je jedan od njih. 

Zato te pozivamo da se prijaviš i postaneš član/članica ovog važnog radnog tela za sve mlade u Srbiji. 

Šta je Savet za mlade Vlade Republike Srbije? 

Da se ne zbuniš, Nacionalni savet za mlade je sinonim za Savet za mlade Vlade Republike Srbije. To je savetodavno telo Vlade Srbije čiji je cilj da podstiče i usklađuje aktivnosti koje su povezane sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaganje mera i načina za unapređivanje. 

Osim što Savet za mlade čine predstavnici/ce: 

 • organa državne uprave koji u svom delokrugu imaju oblasti važne za mlade; 
 • udruženja mladih; 
 • udruženja za mlade i njihovih saveza; 
 • kancelarija za mlade 
 • Zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina 
 • Stručnjaci 

U Savetu za mlade se nalazi i najmanje jedna trećina (1/3)  predstavnika i predstavnica mladih iz udruženja mladih i za mlade, kao i njihovih saveza koje, kako je to i Zakon o mladima u članu 14 propisao, predlaže Krovna organizacija mladih Srbije kao zakonski priznat krovni savez. 

Kako mladi učestvuju u radu Saveta?  

Pošto je Savet za mlade upravo ono što mu i ime kaže – savetodavno telo Vlade, putem njega se obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži.  

Mladi učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika, na ravnopravnoj osnovi, pod istim uslovima i sa jednakom moći odlučivanja kao predstavnici i predstavnice institucija. 

A šta to tačno znači? 

To znači da predstavnici i predstavnice mladih u Savetu za mlade:  

 • zastupaju stavove mladih u Republici Srbiji; 
 • obavljaju redovne konsultacije sa mladima i osiguravaju da se njihovi prioriteti nađu na agendi donosioca odluka; 
 • podstiču i usklađuju aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike, na nacionalnom i lokalnom nivou; 
 • predlažu mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji, zasnovane na aktuelni, podacima iz istraživanja o položaju mladih; 
 • predlažu mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti. 

Mladi članovi i članice Saveta redovno učestvuju i na koordinacionim sastancima koje organizuje KOMS u cilju usaglašavanja stavova, konsultacija sa mladima, ali i sa organizacijama mladih i za mlade.  

Ukratko: trude se i rade na tome da položaj mladih u Srbiji bude što bolji. 

Koji su uslovi za prijavljivanje? 

Kandidati i kandidatkinje koji/e su zainteresovani/e da se prijave za članstvo u Savetu za mlade trebalo bi da:   

 • u trenutku otpočinjenja mandata budu uzrasta od navršenih 15 godina do navršenih 30 godina života 
 • budu državljani Republike Srbije  
 • ne budu nosioci funkcija u političkim partijama   
 • nisu zaposleni u organima javne uprave niti vrše funkcije/pozicije koje su u sukobu interesa sa članstvom u Savetu za mlade  
 • su aktivno koordinirali ili učestvovali u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji omladinske politike na lokalnom i/ili nacionalnom nivou u trajanju od najmanje 2 godine  
 • aktivno učestvuju u kreiranju i sprovođenju programa ili projekta usmerenih na ostvarivanje strateških ciljeva Nacionalne strategije za mlade  
 • imaju najmanje jednogodišnje iskustvo u zagovaranju politika od važnosti za mlade  
 • dobro poznaju rad nacionalnih i lokalnih aktera omladinske politike i upoznati su sa društvenim i političkim kontekstom u državi
 • primenjuju i promovišu vrednosti omladinske politike i uključivanja mladih 

Kako da se prijaviš? 

Ako ti sve ovo zvuči zanimljivo i želiš da se uključiš u rad Saveta za mlade, pozivamo te da se prijaviš na konkurs tako što ćeš  nam dostaviti: 

1. prijavni formular koji je potrebno potpisati i dostaviti skeniran u PDF formatu; 

2. biografiju (CV) na srpskom jeziku; 

3. pismo nominacije udruženja/saveza koje je potpisano i pečatirano i koje ćeš dostaviti u PDF formatu 

Ovde možeš pronaći prijavni formular i formu za pismo nominacije

Sva tri dokumenta potrebno je da pošalješ sa naznakom: Prijava za članstvo u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije najkasnije do četvrtka, 26. januara 2023. godine, do 23.59 časova na konkurs@koms.rs. Sve prijave koje pristignu nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje. 

Važno je da znaš: 

Nakon prvog kruga selekcije i pregledanja prijava, što će raditi Komisija, biće organizovani intervjui, što se očekuje da će biti krajem januara 2023. godine. Kandidati/kinje koji prođu u drugi krug selekcije će dobiti informaciju o terminu sastanka naknadno. 

Biće odabrano 5 kandidata/kandidatkinja za članove i članice Saveta za mlade.  

Rad predstavnika/predstavnica članova i članica Saveta za mlade koji budu odabrani će koordinisati KOMS, a oni će se kroz ovaj proces dodatno upoznati sa različitim mehanizmima omladinske politike, unaprediti svoja znanja, veštine i kapacitete u okviru delovanja u Savetu za mlade, i da konsultuju i uključe druge mlade u savetodavne procese. 

Bonus za najizdržljivije: 

Pošto si došao/la do kraja ovog javnog poziva, onda smo sigurni da te zanima tema aktivnog uključivanja mladih i da bi želeo/la da uradiš nešto u svom gradu/zajednici. Predlažemo ti da se raspitaš da li u tvom mestu postoji lokalni Savet za mlade (možeš da pogledaš i u našem istraživanju o lokalnoj omladinskoj politici ovde) i istražiš načine na koje možeš da se aktivno uključiš i angažuješ u svom mestu. 


Za sve dodatne informacije možete kontaktirati programsku menadžerku Milicu Borjanić, putem mejla milica.borjanic@koms.rs ili na broj telefona: +381 69 738 446 radnim danima od 9 do 17 časova.