fbpx
Legitimni predstavnici mladih za stabilan region i saradnju

Legitimni predstavnici mladih za stabilan region i saradnju

Na inicijativu Krovne organizacije mladih Srbije organizovan je sastanak saveza nadležnih za odabir omladinskog predstavnika i ministra zaduženog za mlade, Huseina Memića. 

Po prvi put su predstavnici mladih dobili priliku da razgovaraju o netransparentnom imenovanju omladinskog predstavnika, i obrazlože i dodatno argumentuju stav iznet u zvaničnom dopisu tadašnjem ministru Udovičiću, iz septembra 2022. godine. 

KOMS, NAPOR i Nacionalna KZM su ovom prilikom zatražili od ministra Memića da se pokrene procedura odabira novog omladinskog predstavnika Srbije u RYCO iz sledećih razloga:

  • Savezi smatraju da prikrivanjem informacija u biografiji jednog od kandidata, proces odabira nije protekao transparentno i da radna komisija u procesu selekcije nije imala sve informacije na osnovu kojih je mogla da donese objektivnu odluku o najboljem kandidatu. Po dobijanju informacija koje su za dve od tri članice komisije bile očigledan sukob interesa kada je kandidat Jagoš Stojanović u pitanju, dva od tri saveza su reagovala slanjem dopisa ministarstvu, koje u tom trenutku još uvek nije imalo odluku o imenovanju omladinskog predstavnika. 
  • Na pomenutu reakciju, ministarstvo nikada nije odgovorilo, niti su savezi obavešteni o bilo kom daljem postupku ministarstva u ovom procesu, zbog čega izražavamo sumnju i da je Vlada prilikom imenovanja omladinskog predstavnika Zaključkom Vlade u oktobru zaista imala sve informacije na raspolaganju. 
  • Savezi zato smatraju da je Ministarstvo omladine i sporta prekršilo Memorandum o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih koji obavezuje sve potpisnice (MOS, KOMS, NAPOR i NKZM), da postupak odabira bude transparentan i uz učešće omladinskog sektora (Each Contracting Party will select a youth representative using its own mechanisms in a transparent, inclusive and democratic manner and in close cooperation with civil society dealing with youth).

Dodatno, verujemo da su nedavni javni nastupi Jagoša Stojanovića u suprotnosti sa vrednostima omladinskog sektora, ali i državne politike kada je regionalna saradnja u pitanju, te da Jagoš ne predstavlja mlade Srbije na pravi način i ugrožava nacionalni interes i reputaciju naše države. Želimo da ukažemo i na taj dodatni razlog za njegovu smenu i ponavljanje postupka selekcije. 

Ministar je čuo mlade i obećao da će se sa predsednicom Vlade konsultovati oko rešenja.