fbpx
O čemu smo razgovarali na Trećem strateškom sastanku omladinskih krovnih saveza Zapadnog Balkana?

O čemu smo razgovarali na Trećem strateškom sastanku omladinskih krovnih saveza Zapadnog Balkana?

U Beogradu je od 15. do 17. decembra organizovan Treći regionalni strateški sastanak omladinskih krovnih saveza Zapadnog Balkana koji je KOMS organizovao u saradnji sa Lokalnom kancelarijom Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO). 

Na sastanku su prisustvovali i aktivno učestvovali predstavnici i predstavnice sekretarijata i upravnih odbora: 

  • Nacionalnog kongresa mladih Albanije (KRK), 
  • Vijeća/Savjeta mladih Brčko Distrikt (VSMBD),  
  • Mreže za mlade Crne Gore (MMCG), 
  • Omladinskog savjeta Republike Srpske (OSRS), 
  • Nacionalnog omladinskog saveta Makedonije (NMSM)
  • Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS).

Na sastanku je još učestvovao i predstavnik Mreže mladih Hrvastske (MMH), važnog partnera KOMS-a i ostalih krovnih saveza sa Zapadnog Balkana. 

Na sastanku su takođe učestvovali i Bojana Bulatović, v.d. programska direktorka RYCO, Alba Brojka, šefica RYCO lokalne kancelarije (LBO) u Albaniji, Sandra Čule, šefica LBO u Bosni i Hercegovini, Edin Koljević, šef LBO u Crnoj Gori, Vladimir Gjorgjevski, šef LBO u Severnoj Makedoniji, kao i Marija Bulat, šefica LBO u Srbiji.  

O čemu smo razgovarali?  

U okviru sastanka krovni savezi su imali priliku da postave zajedničke tematske i zagovaračke prioritete među kojima su se posebno istakli: 

Takođe, predstavnici i predstavnice krovnih saveza su prepoznali i razgovarali o potrebi za standardizacijom saradnje sa RYCO, odnosno sa RYCO lokalnim kancelarijama u stranama potpisnicama, a kako bi se operacionalizovali Memorandum o saradnji koje je RYCO potpisao sa krovnim savezima sa Zapadnog Balkana.  

Nakon toga predstavnici krovnih saveza su postavili zajedničke priroitete sa predstavnicima RYCO LBO na osnovu Strateškog plana RYCO za period 2022-2024, čijoj su izradi krovni savezi u toku Drugog regionalnog strateškog sastankaRYCO Strateškog foruma doprineli. Važno je napomenuti da je Strateški plan finalizovan ali da još uvek nije usvojen od strane RYCO Upravnog odbora (RYCO UO). 

Kao krovna i zajednička tema javila se Agenda Mladi, mir i bezbednost na čijoj će implementaciji RYCO i krovni savezi raditi kako na regonalnom, na nivou strana potpisnica, tako i na lokalnom nivou. Najzad, kako bismo postigli ujednačenu saradnju predstavnici krovnih saveza i LBO iz istih strana potpisnica su planirali zajedničke aktivnosti za 2023. godinu. Tu je kao primer dobre prakse prepoznata saradanja KOMS-a i RYCO LBO u Srbiji u 2021. i 2022. godini. 

Mladi kao legitimni predstavnici

Poslednjeg dana, sastanku su se priključili i Albert Hani, generalni sekretar RYCO i Denis Piplaš, zamenik generalnog sekretara RYCO. Sa njima smo se još jednom osvrnuli na važnost saradnje RYCO sa krovnim savezima kao najvišim nezavisnim predstavničkim telima mladih, kao i značaju tema koje su u prethodnim danima postavljene kao prioritetne.  

Dodatno, sa njima su predstavnici/ce krovnih saveza razgovarali i o važnosti glasa mladih u RYCO Upravnom odboru (RYCO UO) kako bi se istinski implementirao ko-menadžment mehanizam na kom ovo telo i ova organizacija počivaju.  

Povod za ovaj razgovor bila je situacija sa omladinskim predstavnikom Srbije u RYCO UO, koji je na tu poziciju imenovan uprkos primedbama KOMS-a i Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) i ukazivanja na nelegitimnost procesa odabira. Predstavnici krovnih saveza su kako na svojim društvenim mrežama, tako i u toku sasatanka izrazili podršku zahtevima KOMS-a i važnosti da glas mladih u ovom telu predstavljaju nezavisni mladi. 

Dodatno, u okviru sastanka organizovana je i neformalna večera sa predstavnicima i predstavnicama RYCO UO kojoj u znak solidarnosti i podrške u gorenavedenim zahtevima nisu prisustvovali predstavnici/ce krovnih saveza, kao ni Blazhen Maleski, omladinski predstavnik Severne Makedonije u RYCO UO.  

Zajednički stav je da legitimni omladinski predstavnici u RYCO UO učvršćuju postojeću i dobru saradnju između RYCO i krovnih saveza, kao i da otvaraju prostor da se njeni potencijali u potpunosti ostvare. Ovde pre svega mislimo na sprovođenje Operativnog plana RYCO, kao i rad na prioritetnim temama.  

Šta dalje?  

Krovnoj organizaciji mladih Srbije regionalna saradnja ostaje prioritet i kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji ćemo nastaviti da sarađujemo sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih na strateškom i operativnom nivou ali KOMS do smene i ponavljanja procedure odabira omladinskog predstavnika u UO RYCO neće uzimati učešće u aktivnostima u kojima on učestvuje.

KOMS će svakako nastaviti da učestvuje u procesima koji su mapirani na sastanku i bavi se njima na regionalnom nivou jer smo primetili da je reč o procesima koji su od značaja za sve mlade u regionu i da ovi procesi u svojoj realizaciji imaju dosta sličnosti. 

Stav KOMS-a možete poslušati na linku.